12:39:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-05-04 08:30:00

Tredje kvartalet har präglats av fortsatta framsteg i Tyskland, samt spännande öppningar med nya potentiella kunder inom diabetesvården i både Sverige och Danmark. Samarbetet med svenska universitetskliniker inom diabetes utvecklas positiv. Om allt går enligt plan kan bolaget vara nära ett viktigt genombrott.

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp
inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Tredje kvartalet (2023-01-01 till 2023-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 484 651 (332 895) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 913 120 (-1 921 640) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 84,5 (86) %.
Nio månader (2022-07-01 till 2023-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 323 087 (1 067 605) SEK och består av intäkter avseende försäljning. och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 345 984 (-5 631 437) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,37) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 84,5 (86) %.

Ökad nettoförsäljning
- VD Hans Wallin om tredje kvartalet

45 % ökning av nettoomsättningen under Q3
För det tredje kvartalet i rad ökar bolagets nettoomsättning, som för perioden 1/1-31/3 2023 uppgår till 484 651 SEK (332 895). En ökning med 45,6% jämfört med motsvarande period föregående år. Den ackumulerade nettoomsättningen för perioden 1/7 2022 - 31/3 2023 uppgår till 1 323 087 SEK (1 067 605) vilket är en ökning med 23,9 % jämfört med motsvarande period föregående år.    Vi kan konstatera att våra ansträngningar och ett starkt fokus på vår plan, ger resultat.

Framsteg och framgång i Tyskland
Vi har i våra två föregående kvartalsrapporter berättat att ett antal tyska kliniker utvärderar vårt instrument och applikationen Diabetes Foot Screening. Vi är glada att vi under det tredje kvartalet kunde slutföra affärer och leverera instrument till två av dessa kliniker. Detta är ett viktigt genombrott på den tyska marknaden där diabetesvården visar tydlig acceptans för vårt instrument VibroSense Meter[®] II. Vårt arbete med att koppla s.k. reimbursement-koder till undersökningar med vårt instrument ger resultat. Vi för fortsatt dialog med ytterligare kliniker som utvärderar vårt instrument, både för klinisk användning samt för forskning.

Med syftet att stärka vår marknadsbearbetning och öka vår försäljning i Tyskland har vi ingått ett avtal med en lokal resurs, som med Berlin som bas kommer att bearbeta marknaden. Detta är ett viktigt steg för bolaget för att på allvar påbörja resan med målet att nå en stark position på den tyska marknaden.

Nya öppningar i Norden
Samarbetet med ledande universitetskliniker i Sverige inom diabetes har gått fortsatt framåt och vi är i ett av fallen nära ett positivt resultat. Vi har förhoppningar om en slutlig återkoppling inom de kommande månaderna och ett beslut i vår favör skulle innebära ett stort genombrott för VibroSense och Diabetes Foot Screening. Utöver våra befintliga samarbeten har vi haft möten och dialog med ytterligare diabetesklinker i både Danmark och Sverige. Flera av dessa är väldigt intressanta och vi är förhoppningsfulla till att diskussionerna kan komma att utveckla sig med bra utfall för VibroSense. Även privata vårdaktörer visar intresse för Diabetes Foot Screening vilket är en spännande möjlighet. Under det senaste kvartalet har vi upplevt ett positivt momentum för etableringen av Diabetes Foot Screening. Detta gäller Sverige och övriga marknader där vi valt att vara aktiva. Flera av de dialoger vi har med diabetesvården kan inom kort komma att utvecklas i positiv riktning och hjälpa oss att ta nästa steg mot ökad omsättning.

Fokus på Kina
Registrerings- och lanseringsplanerna av Diabetes Foot Screening på den kinesiska marknaden, går enligt plan. Vi har en god och regelbunden dialog samt löpande avstämningar med vår partner i Kina, UMCARE.

Genomförd Företrädesemission
Under det tredje kvartalet genomförde vi en företrädesemission som med stöd av garanter tecknades till 75%. Utfallet ligger under förväntad nivå men m.h.t. nuvarande klimat på finansmarknaden är vi trots allt nöjda. Med tillfört kapital har vi fått möjlighet att arbeta vidare med fortsatt expansion. 

Räkenskapsårets sista kvartal är viktigt
Vi har flera intressanta pågående projekt och lägger stor kraft på att följa vår plan för att leverera det vi kommunicerar till marknaden. Vår tilltro till vår plan är fortsatt stark. Vi ser fram emot ett bra sista kvartal under räkenskapsåret 2022/2023.
Hans Wallin, Verkställande direktör

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.