13:06:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-03-10 08:45:00

VibroSense Dynamics AB ("VibroSense" eller "Bolaget") har under de senaste veckorna tagit flera nya och viktiga steg framåt på den tyska marknaden inom Diabetesområdet. Bolaget säkrar nu erfaren försäljningskompetens lokalt och meddelar att Bolaget även för långt gångna samtal med ytterligare två framstående tyska diabeteskliniker. 

VibroSense fokuserar på försäljningsaktiviteter på den tyska marknaden och har som ett led i att accelerera Bolagets försäljning expanderat säljorganisationen lokalt i Tyskland. Ansvaret för Bolagets försäljnings-aktiviteter på denna marknad kommer att styras från Berlin. Störst fokus ska initialt läggas på försäljning riktat mot identifierade Key Opinion Leaders (KOLs).

Den 21 februari kommunicerade Bolaget i ett pressmeddelande om genombrott på den tyska marknaden då Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) efter avslutad utvärdering, lagt en initial order på VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening. VibroSense för nu även långt gångna diskussioner med ytterligare två framstående tyska diabeteskliniker. Målsättningen är att inleda forskningssamarbeten för att utvärdera instrumentet VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening. Förutsatt att diskussionerna faller väl ut och leder till samarbete, väntas detta resultera i en positiv påverkan på bolagets omsättning över tid.

Kommentar från Hans Wallin, VD VibroSense DynamicsVi märker att vi får bra gensvar för vår teknologi och produkt i dialog med nya potentiella kunder och samarbetspartner inom vårdsektorn. För att omedelbart påbörja resan mot de mål vi nyligen offentliggjort och kommunicerat, har vi under de senaste veckorna ökat våra insatser inom kommunikation och marknadsföring. Detta, i kombination med vår nyvunna framgång i Tyskland, bedömer vi ökar intresset för Bolaget och vår produkt. I linje med vårt löfte till våra befintliga aktieägare har vi redan nu skruvat upp tempot i våra aktiviter och bland annat säkerställt nya resurser i Tyskland. Vi är mycket nöjda med att kunna se ett omedelbart resultat av våra aktiviteter, säger Hans Wallin, VD för VibroSense Dynamics.

Kontakt
Hans Wallin, CEO of VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.