13:43:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-10-02 10:16:48

Bra start på nya räkenskapsåret och ett lovande första kvartal.

Första kvartalet i räkenskapsåret 2023/2024 har varit bra för VibroSense och bolaget fortsätter den positiva utvecklingen med Diabetes Foot Screening. Bolaget har levererat instrument till nya kunder och den positiva försäljningstrenden håller i sig för femte kvartalet i rad!

Marknads- och försäljningsaktiviteter
Under den senaste perioden har VibroSense aktiviteter fortsatt fokuserat på Sverige, Kina och Tyskland. Som tidigare meddelats kommer Bolaget under hösten delta på ett antal internationella kongresser, med möjlighet att interagera med både potentiella kunder, forskare och möjligen även med potentiella distributörer. VibroSense deltar som utställare på kongressen EASD i Hamburg den 2-6 oktober. Vi ser fram emot att ytterligare kunna presentera vår produkt på den internationella arenan. Delvis för tyska aktörer men även för potentiella samarbetspartners och kunder från andra marknader.

Arbetet med att söka registrering och godkännande avseende försäljning av vår produkt på den Kinesiska marknaden går framåt i god fart. VibroSense samarbetar här med sin partner och distributör i Kina, UMCARE som hanterar hela arbetet med att ansöka om ett regulatoriskt godkännande i Kina.

I bolagets bokslutskommuniké meddelades att de tester av produkten som föregår en ansökan om registrering, är i sitt slutskede. Dessa tester är nu avslutade och godkända och vi väntar på en slutrapport från det anlitade testinstitutet i Shanghai. UMCARE hade beräknat att få denna rapport i slutet av september, men testinstitutet har meddelat att detta dröjer ytterligare några veckor.

När testrapporten är klar kommer UMCARE färdigställa och lämna in en komplett ansökan för registrering av VibroSense Meter II till NMPA i Kina. Då processen är beroende av utomstående aktörer är det svårt att ge en exakt tidpunkt för inlämningen av ansökan till NMPA. Enligt vår senaste uppskattning kommer detta att ske senast under oktober 2023 varefter NMPA beräknas återkomma med besked inom 2-3 månader.

VibroSense kommer att meddela marknaden via PM så snart ansökan är inskickad till den kinesiska myndigheten NMPA.

Sammantaget har det första kvartalet varit mycket lovande och våra förväntningar att 2023/2024 kan vara ett genombrottsår för VibroSense kvarstår.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser.

Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.