14:04:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-02-21 09:14:44

Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) har efter avslutad utvärdering, köpt VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening.

Kliniken har under en tid utvärderat VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening med ett uttalat mål att köpa instrumentet efter avslutad utvärdering om instrumentet uppfyller uppsatta krav. Ordervärdet är 16 500 EUR inklusive en årlig återkommande licensavgift på 2 000 EUR.

Diabeteskliniken på HDZ NRW är en högt rankad klinik på universitetssjukhuset i Bochum i Tyskland.  Kliniken har under de senaste åren (2020 och 2022) fått den högt ansedda utmärkelsen "5-Sterne-Auszeichnung" som delas ut av institutet "Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen" (BKvD).

"Ordern från HDZ NRW är ett stort och viktigt genombrott för VibroSense. Vi har satsat på att bygga kunskap och etablera en plan för den tyska marknaden och inköpet är ett kvitto på att vi har tagit ett stort steg framåt i Tyskland. Med flera pågående diskussioner, med andra intressanta kliniker, betyder det mycket att vi får leverera vårt första instrument till HDZ NRW. Vår plan för Tyskland ligger fast och vi känner oss både optimistiska och stärkta inför fortsättningen", säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Diabetes Herz und Diabetescentrum i NRW Bad Oeynhausen
Hjärt- och diabetescentret Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) är en universitetsklinik vid Ruhr-universitetet i Bochum och ett ledande internationellt centrum för behandling av hjärt-, cirkulations- och diabetessjukdomar. Med 35 000 hjärt- och diabetespatienter per år, varav 14 500 i slutenvård, är HDZ NRW ett av de största och modernaste kliniska centra i sitt slag i Europa. Diabeteskliniken på HDZ NRW har cirka     2 000 diabetespatienter med alla typer av diabetes och dess komplikationer som behandlas på kliniken varje år. Utöver behandling av hjärt- och kärlsjukdomar samt endokrinologi och gastroenterologi är diabetescentret specialiserat på behandling av nervskador och cirkulationsrubbningar, inklusive vård av diabetiskt fotsyndrom.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.