12:39:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2022-11-15 09:30:00

En klinisk studie inom onkologi har visat att cannabisolja ger en markant minsking av nervskador under den inledande delen av behandlingen. Studien är genomförd på avdelningen för klinisk Onkologi på Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde där man använt VibroSense Meter® II för att undersöka hur känseln påverkas under hela behandlingen.

Den aktuella studien är en del i ett forskningssamarbete mellan VibroSense Dynamics med målsättning att förbättra behandling av cancer med cellgifter. Resultatet från den dubbelblinda studien visade en signifikant minskning av akuta nervskador för de patienter som fått cannabisolja. 

I en pågående uppföljande studie undersöks om den positiva effekten av behandling med cannabisolja är bestående. Samma patienter kommer undersökas 6 och 12 månader efter avslutad behandling.

"Resultatet är mycket lovande och om den positiva effekten är bestående kan det leda till en helt ny tilläggsbehandling. I studien har VibroSense Meter® II använts och forskarna är mycket nöjda med instrumentet som de menar är enkelt att använda och det ger ett starkt stöd vid diagnostik av cellgiftinducerade nervskador. Jag ser detta som ett viktigt steg mot vårt mål att VibroSense Meter® II ska användas som en naturlig del vid behandling av cancer med cellgifter", säger Hans Wallin VD på VibroSense Dynamics AB.

Om Nervskador vid behandling med cellgifter
Nervskador orsakade av cellgifter är en mycket vanlig komplikation som kan ge livlånga problem.  Doseringen av cellgifter justeras rutinmässigt efter kroppsytan, vilket är ett enkelt men tyvärr mycket grovt verktyg för bestämning av rätt doser.  Många rapporter visar att de terapeutiska effekterna och allvarliga nervskador på en viss dos kan avsevärt variera mellan patienter med samma kroppsfunktioner, samma diagnos, histologi och sjukdomsstadium.

Enligt den senaste utgåvan av World Cancer Report 2020 ställs drygt 19 miljoner nya cancerdiagnoser per år, varav av cirka 2.26 miljoner (11,7%) bröstcancer, 2.20 miljoner (11,4%) lungcancer och 1.9 miljoner (10 %) kolorektalcancer.  Enbart i USA kostar vården av cancerpatienter drygt 208 miljarder USD per år.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.