11:55:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-20 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2020-08-28 12:07:52

SynAct Pharma AB ("SynAct") offentliggör härmed uppdaterad halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Uppdatering avser information kring bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 i nefrotiskt syndrom på sid 4.

2020-04-01 - 2020-06-30 (andra kvartalet)
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 879 ( -7 257) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,43) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 36,3 % (-4,3%).
  • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 19 443 556 st. (14 675 167).
2020-01-01 - 2020-06-30 (första halvåret)
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 884 (-12 420) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,73) SEK.

Väsentliga händelser under perioden

SynAct meddelar den 3 april 2020 att bolaget ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19.

SynAct publicerar den 7 april 2020 kallelse till årsstämma.

SynAct publicerar den 9 april 2020 årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

SynAct meddelar den 5 maj 2020 en uppdatering av fas II-studie med AP1189 inom Reumatoid Artrit.

SynAct meddelar den 19 maj 2020 att alla personer i styrelsen och ledningen i bolaget förlänger lock-up om tolv ytterligare månader.

SynAct meddelar den 25 maj 2020 att bolaget lämnat in en internationell patentansökan enligt patentkoordinationsfördraget (PCT), för att täcka kombinationsbehandling med bolagets läkemedelskandidat AP1189 och Methotrexate (MTX) för behandling av reumatoid artrit (RA) och andra sjukdomar inom artrit.

SynAct meddelar den 2 juni 2020 att den tidigare fas II-ansökan godkänns av danska myndigheten.

SynAct meddelar den 29 juni 2020 att bolaget initierat klinisk fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 på idiopatisk membranös nefropatipatienter med nefrotiskt syndrom.

SynAct meddelar den 30 juni 2020 att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds 1 juli 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SynAct meddelar den 15 juli 2020 att bolaget gör framsteg i den andra och slutliga dosnivån (100 mg) i del 1 hos patienter med Reumatoid Artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.

SynAct meddelar den 27 juli 2020 att utfall i optionsinlösen resulterar i totalt 32,4 MSEK i tillförsel.