20:52:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-11-18 14:54:44

I januari 2023 kommer Dr. Wang Bin, styrelseordförande för Xianmen Encheng Group, till Sverige för att diskutera möjligheterna till ett utökat samarbete med SensoDetect. På agendan står den kommande lanseringsplanen i Kina med start Q1 2023, efter det förväntade kinesiska FDA-myndigheten NMPAs godkännande. 

"Vi har sedan den initiala investeringen, på 3,9 MSEK från Xianmen Encheng Group 2021, jobbat tätt tillsammans för att få vår produkt godkänd i Kina. Ett godkännande som är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad årlig intäkt år 1 på minst 399.000 Euro och från och med år två minst 800.000 Euro. Detta överträffar inte bara vår nuvarande kostnadsbas utan innebär även starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på närmare 12 miljoner Euro. Att styrelseordförande Dr.Wang Bin nu personligen kommer till oss i Sverige för att diskutera hur vi tillsammans kan utöka satsningen och säkerställa en större lansering i Kina är ett gott betyg på att samarbetet fungerar mycket bra och att Xianmen Encheng Group tror på vår produkt. Under de dagar som styrelseordförande Dr. Wang Bin kommer på besök kommer vi även att diskutera en större satsning globalt, innefattandes nya forskningsområden, massproduktion av enheter, marknadsföring och de planerade ansökningarna till amerikanska FDA och europeiska MDR under 2023-2024. Med Enchengs väl etablerade nätverk över hela Kina och deras långtgående strategiska samarbeten med kinesiska myndigheter, forskningsinstitutioner och framstående akademiker är jag övertygad om att inte bara ansökan till NMPA kommer att gå fort utan även att vi snabbt och kostnadseffektivt kommer att nå den uppskattade kundbasen på 91 miljoner ADHD patienter.", säger VD Per-Anders (PA) Hedin. 

Om Encheng Group 

Xiamen Encheng Group Co. Ltd., är en ledande innovatör inom Kinas hälsovårdsområde. Huvudkontoret ligger i Xiamen i Kina och omsätter årligen mellan 500 till 800 Miljoner CNY. Gruppen består av moderbolaget Xiamen Encheng Group Co. Ltd och dotterbolagen Beijing Encheng Kangtai Biotechnology Co. Ltd., Fuzhou Changfuxing Biotechnology Co. Ltd., Xiamen Encheng Pharmaceutical Co. Ltd., Xiamen Bioport Medical Health Co. Ltd. och Shanghai Encheng Medical Technology Co. Ltd. Gruppen fokuserar på forskning och utveckling samt produktion och försäljning av innovativ bioteknik och diagnostik. De har strategiska täta samarbeten med ett stort antal statligt ägda företag så som Sinopharm Pharmaceutical Group, China Resources Pharmaceutical Group Limited, Jinling Pharmaceutical Co. Ltd, JoinTown Pharmaceutical Group. Försäljning sker genom ett väl etablerat nätverk över hela Kina, däribland Peking University Affiliated Hospital, Zhejiang University Affiliated Hospital och Qingdao University Affiliated Hospital. Gruppen har även ett antal framstående forskare varav två av de främsta är Zhan Qimin (Academician of the Chinese Academy of Engineering) och Andrea Califano (Academician of the National Academy of Medicine).