01:55:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-09-13 10:28:21

"SensoDetects verksamhet fortgår nu med ökad intensitet. Vårt nya klinikkoncept ser en ökad tillströmning av nya patienter, vi har fler förhandlingar med nya kliniker och lanseringarna i våra befintliga marknader börjar ta fart. 

I Norden skyndar vi vidare med att attrahera kunder från andra sidan bron, Danmark, för att nå ut till en större del av Öresundsregionen med över 2 miljoner invånare. Våra förhandlingar med privata kliniker i Sverige har även de börjat ge resultat där vi förväntar oss att få flera positiva utfall de kommande månaderna. 

I Kina prioriteras arbetet med att bli godkända på den kinesiska marknaden i tätt samarbete med vår kinesiska distributör Encheng. Vi har fortsatt gott hopp om att nå ett godkännande hos den kinesiska FDA-myndigheten NMPA vid slutet av 2022 vilket skulle innebära att vi erhåller månadsvis minst 400 000 SEK vilket överträffar vår nuvarande kostnadsbas.

I Sydkorea har vi haft en lång väg till genombrott men tack vare vårt nya CB och el säkerhetscertifikat (IECEE) har vi under sommaren kunnat fortsätta säljsamtalen vilket resulterat i en plan för lansering i slutet av 2023. Sydkorea innebär inte bara en möjlighet att lansera våra nuvarande tjänster utan även en ny möjlighet för oss att hjälpa till med screening av demens vid körkortskontroller (http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190603000648)

I MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi vår expansion med ett nytt planerat besök till Saudi Arabien i slutet av september med avsikt att förhandla och signera avtal med flera kliniker. Vi tror på en god potential i regionen med Dubai som ett naturligt nästa steg efter Saudi Arabien.

I Indien, Bolivia och Europa fortsätter arbetet med att titta på olika lanseringsalternativ med våra befintliga distributörer. I Bolivia har vi redan en klinik i La Paz men planerar även en lansering i huvudstaden Sucre och Indien har vi inlett samtal med en underleverantör till ett av de största taxibolagen, OLA cabs. Vi uppskattar att dessa lanseringar och förhandlingar kommer att bära frukt under senare delen av 2022.

Skulle endast EN av ovan diskussioner med kliniker eller distributörer komma i mål kommer vi, med nuvarande ökning av kunder till vårt nya klinikkoncept och kostnadsbesparingar, att omsätta tillräckligt för att under början av 2023 presentera positivt resultat och gå in i en tillväxtfas. 

Efter många års forskning och utveckling pekar nu flera saker i rätt riktning. Tekniken är klar, vår metod är lanserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Snart är SensoDetect, en naturlig del av den moderna psykiatri.", säger VD Per-Anders (PA) Hedin.