03:09:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-10-29 13:41:44

Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen i Eslöv ansöker om att inleda en studie för att utreda ADHD mediciners effekt  för mer fördjupad kunskap om hur olika farmakologiska ADHD behandlingarna skiljer sig sinsemellan, med hjälp av Sensodetects BERA teknologi. Målet är att snabbare kunna hjälpa patienter att hitta rätt medicin och rätt dos.

Vart fjärde besök på en allmänpsykiatrisk mottagning görs idag av patienter med någon neuropsykiatrisk diagnos. Av dessa utgör ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Dysfunction) drygt 70%. Förekomsten av ADHD är 5% av Sveriges totala population och antalet ADHD-diagnoser ökar i Sverige.

Följaktligen har även förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat. Dessa utgörs främst av centralstimulantia, centralt verkande sympatikomimetika för vilka det finns relativt god evidens för effektiv och säker behandling vid ADHD. Av de centralstimulerande preparaten förskrivs metylfenidat mest, även lisdexamfetamin förekommer. Centralstimulantia har ökat lavinartat i stora delar av världen vilket kritiserats. I Sverige ökade förskrivningen bland gruppen unga vuxna mellan 20 och 29 år allra mest med en uppgång på 1000% från 2006 till 2017 (Socialstyrelsens statistikdatabas). 

Gällande yngre grupper skrevs år 2018 ADHD-läkemedel ut till strax över 50.000 barn och ungdomar upp till 17 år, varav 80% var centralstimulantia. För denna grupp ökade förskrivningen med knappt 400% över 10 år. Andra läkemedel är noradrenalin-återupptagshämmare (atomoxetin) och en alfaadrenerg-receptoragonist (guanfacin), vilka tillsammans utgör 20% av de medicinska ADHD-behandlingarna. Dessa receptorgruppers förekomst i hjärnstammen anvisar hjärnstamsaudiometri som en tillämplig metod för undersökning. Avsikten med detta arbete är således att studera nämnda preparat effekt med hjälp av hjärnstamsaudiometri. Mer specifikt kommer uppmätta hjärnstamsmönster undersökas mot bakgrund av typ av preparat och dos å ena sidan, och eventuell upplevd symptomreducering å den andra sidan.

Forskningsstudien leds av docent överläkare Magnus Lindvall.

"Fördjupad förståelse för hur läkemedel påverkar patienten, leder till kortare och effektivare process för utvärdering av mediciner, vilket sin tur minskar lidande för patienten och familjerna som är påverkade. Att Sensodetects teknologi skall kunna minska patientlidandet genom att snabbare kunna hitta rätt medicin och rätt dos är ett mål för oss. Med denna studie öppnar vi upp ett helt nytt områdeoch marknad för bolaget inom läkemedelsdosering, vilket är stort för oss." säger Jonas Hagberg VD för Sensodetect AB