16:40:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-05-05 08:30:00

Alla individer är inte lika känsliga för infektioner, vilket tydligt visats i samband med coronapandemin. Mottagligheten för smitta varierar och sjukdomen blir extra svår hos vissa individer. Detta gäller såväl virusinfektioner som infektioner orsakade av bakterier. De känsligaste individerna behöver diagnosticeras och erbjudas nya behandlingar.

Vid Lunds universitet drivs ett långsiktigt arbete för att kartlägga genetiska orsaker till infektionskänslighet. I ett nationellt projekt omfattande ca 30 svenska barnkliniker har DNA-prover och kliniska data insamlats från spädbarn med tidiga febrila infektioner.  Målet är att hitta genetiska orsaker som förklarar den stora variationen i sjukdomskänslighet och att koppla dessa till utvecklingen av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder.

En vanlig svår bakteriell infektion hos spädbarn är njurbäckeninflammation, och antibiotikabehandling av dessa infektioner blir allt mer komplicerad på grund av resistensutveckling. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som alternativ eller komplement till antibiotika. Immunsvaret är överaktivt vid svår njurinfektion; så överaktivt att det kan förstöra njurvävnaden. I djurmodell har immunterapi i form av interferens med siRNA och inflammationsblockerare visats hindra både njursjukdom och sepsis.

De genetiska studierna utgör basen för att identifiera patienter, som är lämpliga för dessa nya behandlingar. Tack vare omfattande datainsamling och klinisk precision kan arbetet hjälpa till att diagnosticera de patienter, som skulle ha bäst nytta av immunterapi-behandling, för att hindra ett svårt sjukdomsförlopp och minska risken för framtida kroniska skador.

''Vi är stolta att ha kunnat genomföra denna omfattande studie på små barn med svåra infektioner'', säger Therese Rosenblad, biträdande överläkare i barnnefrologi, Lunds Universitetssjukhus.

"Det är viktigt att tämja de farliga delarna av immunsvaret utan att minska försvaret mot infektioner. Genetiken är ett viktigt verktyg i detta arbete'', säger Catharina Svanborg, seniorprofessor vid Lunds Universitet och styrelseordförande, SelectImmune Pharma.

 

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Gabriela Godaly

Tel: +46 733 381 344

E-post: gabriela.godaly@med.lu.se

 

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.