16:06:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Sectra är verksamma inom säkerhetslösningar. Störst affärsinriktning återfinns inom medicinteknik och cybersäkerhet. Bolaget utvecklar IT-lösningar som används bland sjukhus, institut och myndigheter på global nivå för hantering av kritisk infrastruktur samt känslig datainformation. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där lösningarna säljs via flertalet dotterbolag. Sectra grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping.

Kalender

2022-06-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-18 Inlösen SECT B 0.9
2021-09-24 Split SECT B 1:5
2021-09-15 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2021-09-14 Årsstämma 2022
2021-09-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-05 Inlösen SECT B 4.5
2020-09-09 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2020-09-08 Årsstämma 2021
2020-09-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-02 Inlösen SECT B 4.5
2019-09-06 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2019-09-05 Årsstämma 2020
2019-09-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-03 Inlösen SECT B 4.5
2018-09-07 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2018-09-06 Årsstämma 2019
2018-09-04 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-05-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-02 Inlösen SECT B 4.5
2017-09-14 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2017-09-13 Årsstämma 2018
2017-09-12 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-10-04 Inlösen SECT B 4.5
2016-09-07 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2016-09-06 Årsstämma 2017
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-28 Inlösen SECT B 4.5
2015-09-15 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-09-08 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-09 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-25 Inlösen SECT B 4.5
2014-09-09 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2014-09-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-09-08 Årsstämma 2015
2014-05-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-10 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-10 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-07-11 Inlösen SECT B 4.5
2013-06-28 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2013-06-27 Årsstämma 2013
2013-05-29 Bokslutskommuniké 2013
2013-05-28 Analytiker möte 2013
2013-05-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-04 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-07-12 Inlösen SECT B 5
2012-06-29 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2012-06-28 Årsstämma 2011
2012-05-22 Analytiker möte 2011
2012-05-21 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-05 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-06 15-7 2011
2011-12-05 Inlösen SECT B 5
2011-12-04 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-11-23 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2011-11-22 Extra Bolagsstämma 2011
2011-09-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-24 Bokslutskommuniké 2010
2011-03-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-01 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2010-06-30 Årsstämma 2010
2010-05-25 Bokslutskommuniké 2009
2010-03-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-08 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-06-29 Ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2009-06-26 Årsstämma 1
2008-06-26 Ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2007-06-29 Ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2006-06-29 Ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2000-08-11 Split SECT B 1:3
2021-06-02 08:15:00

Pressmeddelande - Linköping den 2 juni, 2021 - Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) hjälper kunder att ge patienter bästa möjliga vård och skydda samhällens infrastruktur och kommunikation där den är som mest sårbar. Även om covid-19-pandemin tillfälligt dämpar omsättningen på vissa marknader växer efterfrågan på Sectras erbjudanden. Under 2020/2021 ökade koncernens orderingång med 46 procent till 2,7 miljarder SEK, vilket är en historiskt hög nivå. Räkenskapsåret är också det resultatmässigt bästa hittills för Sectra och koncernens finansiella mål överträffas. Mot denna bakgrund föreslås att årsstämman beslutar att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Dessutom föreslås att stämman beslutar om en aktiesplit.

Räkenskapsåret 2020/2021 i siffror
 • Orderingången ökade med 46,0 procent till 2 651,6 MSEK (1 816,0). 
 • Nettoomsättningen minskade med 1,7 procent till 1 632,4 MSEK (1 661,1). I oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 18,6 procent till 350,1 MSEK (295,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,4 procent (17,8). I oförändrade valutakurser var ökningen 32,2 procent. 
 • Resultat före skatt uppgick till 348,2 MSEK (303,0). 
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 372,2 MSEK (296,3). 
Kvartal 4 i siffror, februari-april 2021 
 • Orderingången uppgick till 689,2 MSEK (716,2), vilket motsvarar en minskning med 3,8 procent mot jämförelsekvartalets höga nivå. Av kvartalets orderingång har 16,8 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 48-58 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.  
 • Nettoomsättningen ökade med 3,7 procent till 526,2 MSEK (507,6). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 23,8 procent. 
 • Rörelseresultatet ökade med 32,6 procent till 163,9 MSEK (123,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,1 procent (24,3). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 69,6 procent. 
 • Resultat före skatt uppgick till 166,5 MSEK (126,7). 
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 113,7 MSEK (81,0).  
Förslag om aktiesplit och inlösenprogram till årsstämman 2021 
 • Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2021 beslutar om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp på fem aktier av samma serie. 
 • Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2021 beslutar att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram (eller 0,90 SEK per aktie efter genomförande av den split på 5:1 som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om). Ingen ordinarie utdelning föreslås. 

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

- Det är svårt att kommentera var vi står som företag efter räkenskapsåret 2020/2021 utan att nämna pandemin. Sectra bidrar på de sätt vi kan genom att hjälpa våra kunder att behandla patienter, bota sjukdomar och skydda samhällen från cyberbrott. Att vi lyckas väl återspeglas i resultaten. 

- Under svåra omständigheter vägleds vi av företagskulturen, våra kärnvärden och vår vision. Det är en viktig anledning till att det har fortsatt att gå bra för oss under covid-19-pandemin. Vi redovisar historiskt hög orderingång för räkenskapsåret, vilket visar att vårt fokus på kundnöjdhet lönar sig, och vi överträffar koncernens tre finansiella mål. Vår rörelsemarginal är väl över målnivån om 15 procent, vilket främst är en effekt av tillfälligt lägre kostnader för resor och mässevent till följd av pandemirestriktioner. Vi förväntar oss att dessa effekter successivt kommer att avta i takt med att samhällen återgår till mer normala förhållanden. Utvecklingen efter covid-19-pandemin är dock svår att förutse och även om kundernas acceptans för nya arbetssätt på distans har ökat ser vi inte att årets nivå är uthållig och det långsiktiga marginalmålet kvarstår.

- För att möta efterfrågan på molntjänster och skala våra verksamheter på ett effektivt sätt när vi växer pågår nu en anpassning av vår organisation, produktutveckling och prismodeller. Vi upplever att pandemin har påskyndat kundernas acceptans för vår nya prenumerationsmodell Sectra One, som introducerades i Nordamerika i början av räkenskapsåret. På lång sikt kan betal- och prenumerationsmodeller med användningsbaserad fakturering bidra till en utjämning mellan kvartalen, men de bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren. Vi kommer fortsatt att kunna se stora svängningar i finansiella utfall mellan kvartal. Det gäller dels i samband med driftsättning av omfattande kundprojekt och projektleveranser, dels som en följd av naturliga säsongsvariationer där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden. Därför är det fortsatt viktigt att titta mer på trender än utfallet för enskilda kvartal i bedömningen av hur Sectra utvecklas.

Läs bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 2 juni 2021, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand på investor.sectra.com/q4report2021

För att delta via telefon ring in 10-15 minuter före start på något av följande nummer:

SE: +46850558355
UK: +443333009265
US: +18338230590

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021, kl. 08:15.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.