16:58:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
RhoVac är ett läkemedelsbolag. Bolagets affärsinriktning återfinns inom utveckling av vaccin för behandling av metastaserande cancer. Immunterapibehandling är en viktig del av verksamheten där kroppens egna immunförsvar används för att bekämpa och eliminera cancerceller. Bolagets läkemedelskandidat används i kombination med kirurgi- eller strålbehandling. Bolaget etablerades 2007 och har huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-25 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning RHOVAC 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2020-08-28 08:44:39

RhoVac AB ("RhoVac") offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Halvåret (2020-01-01 - 2020-06-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 012 TSEK (0). 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -19 069 TSEK (-31 475).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (-2,77).
 • Koncernens soliditet uppgick till 93,7% (84,4%).
Andra kvartalet (2020-04-01 - 2020-06-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 626 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 391 TSEK (-25 255).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-2,18).

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner
 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
 • RhoVac meddelar den 2 april att COVID-19 orsakat förseningar i den pågående fas-IIb-studien men att dessa beräknas klaras med befintlig finansiering
 • RhoVac meddelar den 8 april koncernredovisningen för år 2019
 • RhoVac meddelar den 23 april att den första patienten i den kliniska fas-IIb-studien har blivit behandlad i Tyskland
 • RhoVac meddelar den 24 april att Bolaget uppmärksammas i den internationella, branschspecifika e-tidsskriften Scrip - Pharma Intelligence
 • RhoVac meddelar den 12 maj kommunikén från årsstämman år 2020. Lars Höckenström väljs som ny ordinarie styrelseledamot
 • RhoVac meddelar den 11 juni att Bolaget rekryterat professor emeritus Per-Anders Abrahamsson och professor Klaus Brasso till sitt vetenskapliga råd
 • RhoVac meddelar den 22 juni att Bolaget erhållit godkännande i Sverige för start av klinisk fas IIb-studie
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • RhoVac meddelar den 1 juli 2020 att en artikel om bolaget publicerats i den internationella tidskriften MedNous, genom en skriftlig inlaga från RhoVacs VD Anders Månsson
 • RhoVac meddelar den 10 augusti att den första patienten i USA inkluderats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer.