07:28:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst inriktning sker mot framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid kontaktlinsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-04-26 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2021-02-11 21:24:41

Redwood Pharma AB:s ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") avslutades den 8 februari 2021. Intresset för Företrädesemissionen var stort med en teckning på 146,5 procent, varav 67,7 procent med stöd av teckningsrätter. Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer Bolagets fortsatta verksamhetsutveckling inom oftalmologi.

Teckningsperioden i Redwood Pharmas nyemission av aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare avslutades den 8 februari 2021. Nyemissionen tecknades till totalt 146,5 procent, varav 67,7 procent med stöd av teckningsrätter och 78,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,8 MSEK, vilket finansierar fortsatt validering och utveckling av Bolagets produkter för behandling av ögontorrhet.

"Det stora intresset att delta i nyemissionen, från såväl befintliga aktieägare som nya investerare, är väldigt glädjande och återspeglar vår egen framtidstro på Redwood Pharma. Med en stärkt kapitalstruktur fortsätter vi arbeta för att tillvarata bolagets affärsmöjligheter och nå kommersialiserbara produkter för behandling av kronisk ögontorrhet", säger Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma.

Besked om tilldelning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 975 941,60 SEK till sammanlagt 4 147 754,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 879 708 till sammanlagt 20 738 771.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske senast under vecka 9, 2021.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.