13:49:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Redwood Pharma är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning återfinns inom forskning och utveckling, samt framställandet av ögonläkemedel. Produkterna innehåller aktiva substanser som används vid behandling av det torra ögonsyndromet (DED), som kännetecknas av torrhet, smärta och sveda. Åkomman sker på grund av inflammation, vid dysfunktion av körtlar samt vid linsanvändning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning REDW 0.00 SEK
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2021-01-18 08:00:00

Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under våren 2021.

Redwood Pharma, verksamt inom läkemedelsutveckling inom oftalmologi, listades på Spotlight Stock Market i juni 2016 och har sedan dess genomgått en stark verksamhetsutveckling genom den fortsatta valideringen av den ursprungliga läkemedelskandidaten RP101 samt genom breddandet av portföljen genom produktkandidaten RP501. Under 2020 meddelades kliniska resultat i fas II-prövning avseende RP101, varvid det konstaterades att RP101 visar effekt och säkerhet hos patienter som lider av kroniskt torra ögon. Studieresultaten låg även till grund för start av RP501-programmet. Bolaget står inför fortsatta kliniska studier och på sikt kommersialisering av Bolagets produktkandidater.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget samt inverka positivt på Bolagets relationer med kommersiella partners. Listbyte är därmed ett naturligt led i Bolagets framtida utveckling och bedöms vara värdeskapande för Redwood Pharmas aktieägare.

"Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke. En listning vid Nasdaq First North Growth Market är en kvalitetsstämpel och kommer att skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ökat intresse från såväl industrin som institutionella investerare", säger Gunnar Mattsson, styrelseordförande Redwood Pharma.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser att lämna ytterligare information kring detta under våren.