10:10:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-05 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-08 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-09-25 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-06 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-02-23 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Redsense Medical är ett medicinteknikbolag som är specialiserade inom utvecklingen av blodläckage-alarm. Bolagets produkt fungerar som en sensor baserad på fiberteknik som snabbare skall upptäcka blodförlust, samt larma och rapportera till olika larmenheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds träning och utbildning inom affärsområdet. Bolaget grundades år 2006 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
2021-06-24 12:20:00

Redsense Medical AB meddelar idag att bolaget erhållit ett brevsvar från Skatteverket där myndigheten klarlägger hur aktieägarna bör dela upp anskaffningsutgiften för sina aktier i Redsense Medical AB mellan dessa aktier och de nya aktier i Odinwell AB som erhållits i samband med lex Asea-utdelningen av dotterbolaget. Enligt Skatteverkets besked blir andelen av anskaffningsutgiften som överförs till de erhållna aktierna i Odinwell 14 procent.

Att utdelningen gjorts enligt lex Asea, 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), innebär att beskattningen skjuts upp tills de erhållna andelarna realiseras. Samtidigt övertar det utdelade dotterbolagets aktier en andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för moderbolagets aktier. Andelens storlek bestäms genom att beräkna förändringen av marknadsvärde som utdelningen inneburit för moderbolaget.

Relevanta delar ur brevsvaret och Skatteverkets underliggande beräkning återges nedan:

1      Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). Skatteverket har i brevsvar den 24 mars 2021, dnr 8-847132 gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Odinwell är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Redsense delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Odinwell. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av aktien i det utdelande bolaget Redsense förs över till den utdelade aktien i Odinwell.

Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Redsense blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

2      Beräkningar

Aktierna i Redsense är noterade vid Spotlight Stock Market. Den sista dagen med notering för aktien i Redsense med rätt till utdelning var den 6 maj 2021. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 39 kronor för aktien i Redsense. Den första noteringen för handel med aktien i Redsense utan rätt till utdelning av aktier var den 7 maj 2021. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 33,50 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Redsense bör därför (33,50 / 39 =) 86 procent hänföras till aktier i Redsense och 14 procent till aktier i Odinwell.

Skatteverkets brevsvar kommer också inom några dagar att publiceras under bolagets aktiehistorik (https://skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/r/redsensemedical.4.5a85666214dbad743ff4dd9.html?q=redsense) på skatteverket.se.

Om Redsenses avknoppning av Odinwell

Redsense inledde 2018 ett arbete för att vidareutveckla och överföra sin patenterade teknik för optisk identifiering av blodläckage till nya tillämpningar inom avancerad sårvård. Tanken är att i smarta i plåster och bandage integrera optiska sensorlager som mäter diverse parametrar i blod och sårvätskor kontinuerligt under vårdförloppet - en omvälvande teknik som öppnar unika och lovande möjligheter till kostnadseffektiv, individanpassad vård. Under 2019 erhölls patent i Sverige och positiv återkoppling på en internationell PCT-ansökan, och en prototyp har testats framgångsrikt.

I november 2020 meddelades (https://news.cision.com/se/redsense/r/redsense-lagger-sarvard-i-eget-affarsomrade-som-foreslas-for-utdelning-av-styrelsen,c3246298) att styrelsen i Redsense fattat beslut om att lägga sårvårdsprojektet i ett separat dotterbolag för att sedermera kunna dela ut det till aktieägarna och särnotera det, vilket tillstyrktes (https://news.cision.com/se/redsense/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-redsense-medical-ab--publ--den-18-december-2020,c3258096) av en extra bolagsstämma i december.

En extra bolagsstämma 19 april 2021 beslutade (https://news.cision.com/se/redsense/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-redsense-medical-ab--publ--den-19-april-2021,c3328174) i enlighet med styrelsens förslag att genomföra utdelningen av det nya dotterbolaget Odinwell i en så kallad lex Asea-process, vilket innebär att ingen omedelbar beskattning uppkommer. Avstämningsdagen för utdelningen var den 10 maj 2021, varefter Odinwell AB noterades (https://news.cision.com/se/redsense/r/redsense-medicals-tidigare-dotterbolag-odinwell-har-godkants-for-notering-pa-spotlight-stock-market-,c3345290) på Spotlight Stock Market med 9 juni 2021 som första handelsdag.