18:01:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades år 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.

Kalender

2022-11-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning PROMO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-04-27 11:11:09

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering med anledning av Promore Pharmas strategiändring för den ena läkemedelskandidaten, ensereptide. Marknadslansering kommer ske senare än väntat men marknaden blir större och finansieringsbehovet mindre på kort sikt. Sammantaget sänker vi vårt värderingsintervall, skriver Västra Hamnen.
 

  • Ensereptide riktas om från böjsenskirurgi till ärr på hud
  • Senare marknadslansering men reducerat finansieringsbehov på kort sikt
  • Vi sänker värderingsintervallet till 5,10 - 8,70 SEK (9,60 - 15,60 SEK) per aktie

Nyligen presenterade Promore Pharma en uppdatering av sin strategi för läkemedelskandidaten ensereptide (PXL01). Istället för att påbörja den planerade fas III-studien mot adherenser vid böjsenskirurgi, kommer läkemedlet att utvecklas för användning mot ärrbildning på hud. Det senare är en potentiellt mycket större marknad, men för att nå dit måste bolaget göra en ny fas II-studie innan man går vidare till fas III. Dessutom meddelades att mer tid kommer läggas på produktutveckling av bolagets andra läkemedelskandidat, ropocamptide (LL-37), innan man fortsätter dess kliniska program. Vi har reviderat vår värderingsmodell utifrån att båda läkemedel når marknadslansering under 2027. Vår DCF-modell motiverar i dagsläget ett värderingsspann om 5,10 - 8,70 SEK per aktie, ned från det tidigare spannet 9,60 - 15,60 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här (https://www.vhcorp.se/notis/default.aspx?NotisID=2508).

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se (https://twitter.com/vhcorp_se)