21:30:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
NextCell Pharma innehar verksamhet inom hälsovårdssektorn. Idag sker utveckling av stamcellsprodukter som huvudsakligen används vid behandling av autoimmun diabetes och vid njurtransplantation. En stor del av arbetet består av stamcellsforskning där bolaget för närvarande utvecklar läkemedelskandidater som skall underlätta och öka acceptansen vid organtransplantation. Utöver innehar bolaget en stamcellsbank. Bolaget etablerades 2014 och har sitt huvudkontor i Huddinge.

Kalender

2022-11-24 Årsstämma 2023
2022-10-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-25 Ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-10-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-25 Ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2020-11-24 Årsstämma 2021
2020-10-30 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-06-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-06 Ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2019-12-05 Årsstämma 2020
2019-10-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-12-05 Årsstämma 2018
2018-11-01 Ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2018-10-31 Bokslutskommuniké 2017
2018-07-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-12-06 Ordinarie utdelning NXTCL 0.00 SEK
2017-12-05 Årsstämma 2017
2021-10-06 13:00:00

NextCell Pharma AB's VD, Mathias Svahn, kommer idag att presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och ProTrans-2. Evenemanget är ett av Europas viktigaste inom avancerade terapier, där ledande aktörer inom läkemedelsbranschen informeras om den senaste tekniken och lockar mer än 2 000 besökare. Konferensens syfte är att utforska, definiera och hantera de utmaningar som finns med utvecklingen och tillgängligheten av ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) för patienter, samt hur vi förflyttar oss till ett ljusare 2022.

NextCell har utvecklat en allogen cellterapiprodukt, ProTrans, för behandling av diabetes typ-1 baserat på den patentansökta selektionsalgoritmen. ProTrans har uppvisat utomordentlig säkerhet och effekt vid behandling av patienter med typ-1 diabetes.

Resultaten från de kliniska prövningarna samt NextCells unika metod att tillverka mesekymala stromaceller för behandling av autoimmuna sjukdomar har väckt intresse och erkännande. Den immunomodulära funktionen och cellernas livskraft är nyckelfaktorer för att uppnå en effektiv cellterapi. NextCell har inkluderat dessa bedömningar redan i tillverkningen genom att använda flera olika funktionella och "potency" studier för att selektera fram celler och donatorer.

"Det är väldigt roligt att återigen få träffa kollegor och få presentera ProTrans-data på plats", säger VD, Mathias Svahn.

Dr. Svahn kommer att hålla en 30 minuters föreläsning som inkluderar både ProTrans-1 och ProTrans -2 data. Sessionen leds av Dr. Moshe Israeli, Medical Director vid Rabin Medical Center och genomförs idag, den 6 oktober vid ExCel-kongressen i London.