16:46:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2020-05-15 08:30:00

2020-05-15 08:30

JANUARI - MARS               

(jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen minskade 45% till 4,5 (8,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till 0,3 (-0,7) MSEK.
 • Rörelsemarginalen ökade till 6,0% (-8,1).
 • Resultat efter skatt ökade till 0,2 (-0,6) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 0,01 (-0,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-0,5) MSEK.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
 • Niklas Eriksson tillträdde som permanent VD i januari 2020.
 • Covid-19 har haft en negativ påverkan avseende omsättning under mars
 • Bolaget har korttids permitterat majoriteten av personalen i samband med Covid-19 utbrottet och erhållit stöd om 962 TSEK som utbetalats i april.
 • Bolaget har ansökt om och fått beviljat likviditetsförstärkning via skattekontot om 460 TSEK.
 • Bolagets årsstämma har skjutits upp på grund av situationen med Covid-19. Datum för stämman är ännu inte fastställt och kommer att kommuniceras via bolagets hemsida och via pressmeddelande.
Väsentliga händelser efter första kvartalet 2020
 • Covid-19 har haft en negativ påverkan avseende omsättning under inledningen av andra kvartalet och bolaget bedömer en fortsatt stor osäkerhet kring effekterna av Covid-19 under andra kvartalet.

Styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant då behovet är stort att öka lönsamheten samt förbättra kassaflödet för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation och stärka det egna kapitalet.

 

VD-kommentar

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 4,5 MSEK och rörelseresultat före skatt uppgick till 0,3 MSEK med en rörelsemarginal om 6%. Under inledningen av första kvartalet hade vi en ansträngd likviditet som under kvartalet förbättrats något.

Vi har under första kvartalet fortsatt att anpassa kostnaderna för att kunna parera lägre intäktsnivåer och visa lönsamhet. Vi har också försökt anpassa vårt erbjudande efter rådande marknadsförhållanden. 

Under mars och i inledningen av andra kvartalet har vi märkt negativa effekter av kundernas efterfrågan pga Covid-19 och en förändrad arbetsmarknad. Utvecklingen framöver är mycket svår att förutsäga. Vissa kunder har rekryteringsstopp och det påverkar vår försäljning negativt. Även vår försäljning av jobbmässor har påverkats negativt.  Trots rådande omständigheter vände vi till vinst i kvartalet.

Under andra kvartalet kommer vi att arbeta hårt för att fortsätta anpassa kostnadsmassan med målsättningen att nå lönsamhet och positivt kassaflöde framgent. 

Styrelse och ledning följer utvecklingen noggrant då behovet är stort att öka lönsamheten samt förbättra kassaflödet för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation och framförallt stärka det egna kapitalet.

VD, Niklas Eriksson

 

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida NetJobsGroup.com (http://www.NetJobsGroup.com) under Finansiella rapporter.
 

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:30.

För mer information kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, niklas.eriksson@netjobs.com

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20