17:59:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2020-05-07 21:20:00

2020-05-07

2019 i korthet 
  • Nettoomsättningen uppgår till 23,6 (33,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till -19,5% (-17%).
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,24) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 (-3,7) MSEK.

 

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI

AFFÄRSIDÉ
NetJobs affärsidé är att erbjuda jobbsajter som fungerar som marknadsplatser på Internet där arbetsgivare hittar och rekryterar framtida medarbetare, och där arbetstagare hittar attraktiva jobb och information om deras framtida karriär.

VISION
NetJobs vision är att vara marknadsledande på de nischade och breda marknader vi verkar.

STRATEGI
Rätt människor
Att strukturerat attrahera, rekrytera och behålla rätt människor är A och O.

Rätt system
Genom att systematisera alla processer, steg och detaljer i vår verksamhet ökar skalbarheten, ökar förutsägbarheten och personberoendet minskar. Inget lämnas åt slumpen, allt ska styras genom system, rutiner, mallar.

Delight
Vi ska erbjuda användarvänliga och effektiva jobbsajter som ständigt förbättras i små steg varje dag.

Speed
Vi jobbar i ett högt tempo i en entreprenöriell Doer-anda.
Vi fattar snabba beslut med kontrollerade risker. Vi är snabba från tanke till handling.

FINANSIELLA MÅL

ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL
NetJobs övergripande finansiella mål är årlig resultattillväxt per aktie om minst 20 %.

LÖNSAMHET
Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 35 %.

 

VD har ordet
Vi har ett tufft 2019 bakom oss. Nettoomsättningen minskade 29% till 23,8 MSEK med ett negativt rörelseresultat som uppgick till -4,6 msek och en rörelsemarginal om -19,5%.
Under 2019 har vi jobbat hårt med att sänka bolagets fasta kostnader för att parera våra minskade intäkter.
Jag kan konstatera att vi har ett hårt arbete framför oss för att vända de senaste årens negativa trend.
Vi är i starkt behov av att vända till lönsamhet och positivt kassaflöde för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation och stärka det egna kapitalet.
Jag ser fram emot att tillsammans med personalen arbeta för att bolaget uppnår lönsamhet så fort som möjligt.
Jag tillträdde januari 2020 och kommenterar utifrån det perspektivet.
VD, Niklas Eriksson

 

Årsredovisningen i sin helhet återfinns även under Finansiella rapporter på Bolagets hemsida, NetJobsgroup.com (https://www.NetJobsgroup.com/).

För ytterligare information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD, niklas.eriksson@netjobs.comeller telefon: +46-8-67 87 420 (http://tel:004686787420).

Stockholm den 7 maj 2020
NetJobs Group AB (publ)

Information i denna pressrelease är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 21:20.

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20 (http://tel:08-409 421 20).