17:02:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Bonusutdelning NANOC B 0.13
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-28 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-22 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-26 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-15 Extra Bolagsstämma 2015
2014-11-24 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-04-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
NanoCap Group är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Visionen är att vara en aktiv ägare som är delaktig i allt som berör affärs- och strategiutveckling. Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-sektorn. Bolaget har som mål att de innehav som är onoterade på sikt även skall noteras. NanoCap Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-11-21 18:05:00

Stockholm 2022-11-21

Fullständig rapport finns bilagd.

Kära aktieägare,

Vi har avslutat årets tredje kvartal och lever i fortsatt osäkra tider som medför högre volatilitet och begränsad handel på de finansiella marknaderna. Trots rådande klimat har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsätter att arbeta stenhårt med våra innehav och verksamheter. Som helhet är vi nöjda med utvecklingen av vår grupp och de organisatoriska förändringar vi har implementerat. Vår industridel fortsätter att växa stadigt med lönsamhet och ger oss ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete börjar bära frukt. Med en stabil underliggande verksamhet kommer vi kunna fortsätta göra fler attraktiva investeringar och skapa långsiktiga värden.

Vårt innehav M.O.B.A har genomfört ytterligare ett förvärv i form av LoLwiz samt efter periodens utgång ansökt om parallellnotering på OTCQX i USA vilket ska bli spännande att följa. Vårt inhouse-projekt ANTCO. har fortsatt levererat på sin strategi att förvärva minoritetsposter i tillväxtbolag och står inför en spännande resa. Efter periodens utgång har också vårt innehav MyFirstApp Group ingått en avsiktsförklaring om att avyttra dess verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare som är noterade på Spotlight Stock Market.

Vi är fortsatt välpositionerade i våra innehav och därtill har vi en stark balansräkning. Vi kommer framgent fortsätta jobba hårt för att skapa ytterligare stabilitet samt fler investeringsmöjligheter. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och växa sina respektive affärer. Vi kommer framledes fortsätta vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning. Det finns en klar risk för att omvärldsfaktorerna kommer bli mer utmanande vilket påverkar de flesta företag, varför det fortsatt är viktigt med god kostnadskontroll och hårt arbete då det skapar möjligheter för framtiden. Att ni som aktieägare vill vara med på denna resa motiverar oss att ständigt eftersöka optimeringar av vår verksamhet.

Under perioden uppgick koncernens egna kapital till 102,3 MSEK (2021 Q3; 136,9 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 14,5 MSEK (2021 Q3; 9,4 MSEK). Koncernens resultat för perioden uppgick -55,4 MSEK (2021 Q3; 2,7 MSEK). Resultatet belastas av nedskrivningar i enlighet med försiktighetsprincipen. Koncernens likviditet uppgick till 4,4 MSEK (2021 Q3; 12,9 MSEK), och varulagret uppgick till 8,7 MSEK (2021 Q3; 4,9 MSEK).

Våra finansiella mål kvarstår enligt nedan:

Finansiellt mål för 2025:
Tillgångar (850-1250 MSEK)
Omsättning (65-100 MSEK) och
EBITDA-marginal (10-15%)

Bästa hälsningar,

Christian Kronegård

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.

Denna information är sådan som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-21 18:05 CET.