10:04:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-11 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Bonusutdelning NANOC B 0.13
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-28 Ordinarie utdelning NANOC B 0.25 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-24 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-22 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-26 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2015-01-15 Extra Bolagsstämma 2015
2014-11-24 Extra Bolagsstämma 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-26 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2014-06-25 Årsstämma 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning NANOC B 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-04-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-13 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
NanoCap Group är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Visionen är att vara en aktiv ägare som är delaktig i allt som berör affärs- och strategiutveckling. Majoriteten av innehaven återfinns bland bolag verksamma inom IT-sektorn. Bolaget har som mål att de innehav som är onoterade på sikt även skall noteras. NanoCap Group har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-02-28 08:18:00

Stockholm 2023-02-28

Fullständig rapport finns bilagd samt på bolagets hemsida https://nanocapgroup.com/financial-reports.

Kära aktieägare,

Vi har nu avslutat fjärde kvartalet och stängt böckerna för 2022. Det gångna året har varit ett utmanande år, likväl för oss som för många andra där omvärldsfaktorer har påverkat oss alla. Trots rådande klimat har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsatt arbeta intensivt med våra innehav och verksamheter samt exekverat på vår strategi.

Vår industriverksamhet har under perioden fortsatt växa stadigt med lönsamhet vilket ger oss ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete ger positiv effekt. Med en stabil underliggande verksamhet som kan täcka centrala kostnader för gruppen kommer vi kunna fortsätta göra fler attraktiva investeringar och skapa långsiktiga värden. Vid periodens utgång har NanoCap totalt 17 st innehav varav 13 st är noterade, några av NanoCaps kärninnehav är bl.a M.O.B.A Network, Tourn International, CGit och Mediacle Group. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och växa sina respektive affärer. 

Vi är fortsatt välpositionerade i våra innehav och därtill har vi en stark balansräkning. Styrelsen har mot detta beslutat att återigen föreslå årsstämman att besluta om en ordinarie utdelning om 0,25 kr per aktie. Våra finansiella mål för 2025 avseende tillgångar (850-1250 MSEK), omsättning (65-100 MSEK) och EBITDA-marginal (10-15%) kvarstår trots oroligheterna runt om i världen, dessa kan av naturliga skäl komma att revideras beroende på omvärldsfaktorer. 

Trots minskade värden under 2022 är vi fortsatt positiva och vi tror att samtliga av våra innehav har god utvecklingspotential och således det bästa framför sig, men det kommer krävas hårt arbete och hålla god kostnadskontroll. Vi lever i osäkra tider som medför högre volatilitet och begränsad handel på de finansiella marknaderna vilket såklart påverkar oss, men trots rådande klimat har vi navigerat oss fram och tagit vara på investeringsmöjligheter för att positionera oss på bästa sätt inför framtiden.

Framtid

Mycket av det som präglade 2022 kommer utan tvekan att prägla även 2023 men vi står förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som vi har framför oss. Vi kommer vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning.

Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens egna kapital till 102,3 MSEK (2021; 136,7 MSEK). Koncernens omsättning för 2022 uppgick till 60,2 MSEK (2021; 46,8 MSEK) varav kvartal fyra uppgick till 16,5 MSEK (2021 Q4; 13,1 MSEK). Koncernens resultat för 2022 uppgick -57,7 MSEK (2021; 7 MSEK) varav kvartal fyra uppgick till -0,8 MSEK (2021 Q4; 1,9 MSEK). Resultatet för helåret belastas av nedskrivningar i enlighet med försiktighetsprincipen som genomfördes under det tredje kvartalet. Koncernens likviditet uppgick till 8,1 MSEK (2021 Q4; 10 MSEK).

På återhörande!

Christian Kronegård, Verkställande direktör

NanoCap Group AB (publ)

 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.

Denna information är sådan som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:18 CET.