18:23:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Miris Holding utvecklar produkter som används för analys av bröstmjölk. Särskilt innehas fokus på att analysera mjölken för att ge prematura barn rätt näring. Produkterna säljs under separata varumärken och innehåller en komplett uppsättning av tjänster och förbrukningsmaterial. Bolaget har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Split MIR 400:1
2021-02-24 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-14 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2013-06-13 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-05 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2012-04-04 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-18 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-03-30 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2011-03-29 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning MIR 0.00 SEK
2009-11-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2020-08-24 15:21:16

Forskare vid Mc Master University i Canada har i en studie visat fördelarna med att individanpassa berikning av bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys för prematura barn födda före 30e graviditetsveckan.

Studien är en singel center dubbelblind randomiserad studie där man jämfört två metoder för berikning av bröstmjölk för prematura barn på en neonatal intensivvårdsenhet (NICU) i Canada. Alla deltagande prematura barn fick en bröstmjölksdiet bestående av mammas egen och/eller donerad mjölk som berikats med protein, fett och kolhydrater. Kontrollgruppen fick mjölk berikad enligt rutinmässig standardvård i Canada, och i interventionsgruppen anpassades berikningen baserat på resultaten från bröstmjölksanalys. Studien visade på bättre tillväxt i gruppen som fick berikning baserad på bröstmjölksanalys och resultatet var ännu tydligare om man tittade på de barn vars mammor producerade bröstmjölk med naturligt lågt innehåll av protein. Interventionsgruppen fick dessutom i lägre utsträckning sepsis, den allvarliga tarmsjukdomen NEC (Nekrotiserande tarminflammation) samt så kallad "feeding intolerance". Hela publikationen är tillgänglig här: https://www.clinicalnutritionjournal.com/action/showPdf?pii=S0261-5614%2820%2930202-8

"I am confident to say that when you do this approach the right way then it will work. I would like everyone to see our growth curves right now, they are unbelievable" kommenterar Prof Dr Fusch som var forskningsledare för studien. Dr Fusch har länge varit en av de största förespråkarna för metoden att individanpassa bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys. Prof Dr Fusch har nu implementerat individualiserad berikning som standardmetod på sin neonatalvårdsenehet i Nürnberg, Tyskland, och arbetar intensivt med att sprida kunskapen om fördelarna med individualiserad berikning av bröstmjölk.

"Vi är naturligtvis mycket glada för att studien från Canada nu är publicerad. Denna studie är viktig då den både inkluderar flera barn än tidigare studier samt ger ytterligare bevis för att individanpassad berikning av bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys ger bättre tillväxt och förbättrar prematura barns framtidsutsikter. Denna typ av kliniska studier som påvisar metodens kliniska fördelar är en förutsättning för att öka evidens och utvecklingen inom individuell nutrition för prematura barn och publiceringen är en viktig milstolpe för Miris" säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.  

Bolaget genomförde nyligen en längre intervju med Prof Dr Fusch som publiceras i bolagets nyhetsbrev denna vecka. Intervjun är en del av intervju-serien Miris Interviews.

"Miris Interviews är ett viktigt verktyg i bolagets arbete med att sprida kunskap om den kliniska signifikansen av bröstmjölksanalys" säger Camilla Myhre Sandberg, "När man läser intervjun med Prof Dr Fusch förstår man verkligen vikten av vårt arbete och hur viktigt det är att säkerställa att rätt nutrition ges till dessa barn".

Intervjun finns tillgänglig på Miris hemsida https://mirissolutions.com/targeted-fortification-for-improved-growth-in-preterm-babies.