08:51:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-05 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-09-30 16:13:39

- "RayPilot HypoCath enables us to keep track of prostate motion during SBRT treatments where the precise dose to the target and strict tolerance to the surrounding organs is paramount."

Professor Stefano Arcangeli at Ospedale San Gerardo, Monza, Italy

Ospedale San Gerardo i Monza, Italien påbörjade under juni månad precisionsbehandling av prostatacancerpatienter med hjälp av RayPilot HypoCath.Ansvarig läkare och klinikchef är professor Stefano Arcangeli som även är ordförande för den Italienska expertgruppen för prostatacancer, AIRO. Professor Arcangeli har färdigställt vetenskapligt material med avsikt att publiceras senare i år dessutom har han sammanfattat hur han ser på hur införandet av HypoCath kan förbättra strålbehandling av prostatacancer. Professor Arcangeli beskriver att de senaste årens betydande framsteg inom strålbehandling möjliggjort införande av högre stråldoser och ökad precision vilket i sin tur innebär vinster med ökad chans till bot samtidigt som risken för biverkningar minskas.

Samlade erfarenheter och vetenskapliga studier har nu lagt grunden till ytterligare förbättringar genom införande av extrem hypofraktionering. Detta innebär att behandlingen endast utförs på ett fåtal behandlingstillfällen med samtidig höjning av den totala stråldosen till tumören i syfte att både höja botningsgraden ännu mer än tidigare samtidigt som resurser frigörs på sjukhuset. En förutsättning för att kunna göra detta är att samtidigt införa realtidsövervakning av den typ som Micropos erbjuder med RayPilot HypoCath.  
  • Genom introduktionen av RayPilot HypoCath kan vi nu, som professor Arcangeli nämner, erbjuda strålbehandlingskliniker ett verktyg för att på ett säkert sätt ta steget att minska antalet behandlingstillfällen från 40-talet tillfällen ända ner till endast 4 tillfällen. Detta kommer när det etableras på bredare basis innebära att fler patienter kan behandlas per tidsenhet till gagn för både patient och samhälle inte minst för att hantera den vårdskuld som Coronapandemin byggt upp säger Micropos VD, Thomas Lindström.

På bolagets hemsida finns en beskrivning av professor Arcangeli hur han ser på hur RayPilot HypoCath passar in vid precisionsbehandling av prostatacancer. https://micropos.se/wp-content/uploads/2020/09/arcangeli-monza-202009-sbrtraypilot.pdf

[image]