09:35:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-05 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-11-27 08:00:00
Perioden juli-september:
 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 720 Tkr (0 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -3 200 Tkr (-3 285 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,03 kr (-0,05 kr).
 • Beställning av ett RayPilot system till LaPaz i Madrid.
 • Leverans och installation av systemet till Salzburg.
 • Ospedale San Gerardo i Italien inför regelbunden användning av RayPilot.
 • I Tyskland startar Xcare kliniken i Saarlouise med RayPilot som första användare i landet.
Perioden januari-september:
 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3 094 Tkr (12 Tkr). Resultat efter finansiella poster -8 106 Tkr (-10 165 Tkr).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 16 719 Tkr (7 179 Tkr). Soliditeten uppgick till 73 % (60 %).
 • Antal utestående aktier på balansdagen var 113 194 219.
 • Resultatet per aktie blev -0,07 kr (-0,12 kr).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Ytterligare ett antal patienter har genomgått strålbehandling enligt metoden med hypofraktionering vid sjukhuset Ospe- dale Gerardo i Monza. Prof. S. Arcangeli med personal vid strålbehandlingskliniken är mycket nöjda med utrustningens precision och att marginaler till kringliggande friska vävnader kan hållas mycket små.

Under perioden har Xcare kliniken i Saarlouise Tyskland behandlat sin första patient med utnyttjande av RayPilot HypoCath. Universitetssjukhuset i Salzburg har fått sitt system installerat och är klara för att ta emot sina första patienter.

Trots coronapandemins strikta reserestriktioner har vi hittat tillfällen där vi kunnat resa och på plats supportera våra kunder. Som alternativ till konventionell marknadsbearbetning har vi erbjudit digitala möten och installationer. Stor flexibilitet och stark vilja från alla parter har varit en framgångsfaktor. Totalt har nu Bolaget, fem månader efter CE-märkt produkt, tre kliniker som använder RayPilot HypoCath.

Bolaget har under perioden fått en ny order från sjukhuset LaPaz i Madrid, denna gång tillsammans med Elekta. Affären görs tillsammans med bolagets distributör D2 i Spanien. Vid The European SocieTy for Radiology and Oncology, ESTRO, och den årliga kongressen publicerade Helsinki University, RaySearch och Micropos i ett samarbetsprojekt en viktig poster. Studien, som är retroperspektiv, visar på vikten av att kun-na mäta rörelse av prostata under pågående behandling. Rörelse förekommer både under förberedelser och behandling.Vidare under perioden har ett nytt marknadsföringsarbete påbörjats. En ny hemsida har lanserats och Bolaget arbetar med en uppdaterad kommunikationsstrategi.

Bolaget har under perioden startat utveckling av ny produkt, en så kallad "planerings kateter". Detta är en version av HypoCath utan elektronik, som gör det möjligt att genomföra planeringsaktiviteter i CT och MR miljö inför kommande behandling. Den nya produkten planeras vara klar i slutet av 2020, alternativt i början av 2021.

Styrelseordförande Ove Mattsson har ökat sitt ägande i bolaget genom att köpa aktier av Brohuvudet AB och blir därmed största ägare med 13,7% .

Bolagets säljchef gick under slutet av perioden i pension. Rekryteringsarbetet på en efterträdare har påbörjats och förväntas vara klart vid årsskiftet.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Vi har kontinuerligt arbetat med support till de installationer vi har igång. Vi har varit på plats i framför allt Italien och Österrike och kunnat planerat detta på ett bra och säkert sätt trots den pågående pandemin. Våra kunder har också kunnat prioritera detta då metodutveckling vid behandling av cancer är av stor vikt. Två andra länder där vi efter perioden gjort installation är universitetssjukhuset i Edinburgh, Storbritannien, som prioriterat igångsättning av det uppdaterade RayPilot systemet. Sedan är det Spanien och sjukhuset i Murcia där vi gjort installation och utbildning. Det innebär att ytterligare två kliniker är klara för start när Corona restriktioner upphör och möjliggör full kapaciet på respektive klinik.

Vårt marknadsfokus och arbetet med kliniska system har gett avtryck i första hand i Italien och Tyskland där antalet förfrågningar och offerter ökar mest. Inspirerande är återkopplingen från vår användare i Monza. Kliniken har på eget initiativ dokumenterat erfarenheter och rekommendationer vid strålbehandling och hypofraktioneringoch där påtalat vikten av kontinuerlig monitorering av rörelse hos prostata. Detta har distribuerats som ett White paper till andra användare och intressenter i branschen. I slutet av året kommer kliniken i just Monza att summera sina resultat efter kontinuerlig användning av RayPilot.Efter rapportperioden deltog Bolaget med en monter vid det årliga ASTRO mötet i USA. Denna gång genomfördes mötet digitalt och bemanningen genomfördes via webbgränssnitt. Även videopresentationer fanns i erbjudandet. Mötet var välbesökt och arrangörerna vid ASTRO gjorde ett bra jobb med att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Vid detta möte presenterade Cancer Care kliniken vid Edinburgh universitetssjukhus en större studie, som klart påvisar vikten av att monitorera rörelsen av prostata vid högdosstrålning (Hypofraktionering). Studien i sin helhet finns att läsa på Bolagets hemsida. Författarna kommer att fortsätta sitt arbete med fokus på att införa monitorering som standard vid denna typ av strålbehandling.

VD-ORD

Jag tycker vi gjort ett fantastiskt arbete under sommaren och hösten med att stötta och supportera nyförsäljning och installationer av sålda system. Under pågående Corona epi- demi är det långt ifrån självklart att kunna besöka sjukhus och vårdinrättningar. Att vi varit välkomna och prioriterade tyder på att vi har en produkt och en lösning som betyder mycket för våra användare.Våra kunder, som i nuläget finns på den europeiska marknaden, har svårt att kunna genomföra sina planerade be- handlingar med annat än med idag gällande rutiner och standardschema. Detta innebär att införandet av nya metoder och system får vänta då personal i stor utsträckning får bemanna avdelningar med Coronavård som prioritet Samtidigt visas tecken på att det byggs upp en vårdskuld och att i flera fall kan påtagliga problem med behandlingskapacitet uppstå i spåren efter Covid-19. Här menar flera av de personer vi varit i kontakt med att hypofraktionering är ett värdefullt sätt att öka behandlingskapaciteten. Hypofraktionering minskar antalet behandlingsbesök dramatiskt och det skulle kunna innebära att 5-6 gånger fler patienter behandlas under samma tid i jämförelse med konventionellt behandling. Hypofraktionering innebär dessutom att behandlande personal kan realtidsövervaka prostata för att nå ett säkrare behandlingsresultat och skydda omkringliggande frisk vävnad.När det gäller viktiga styrinstrument för framtida vård och behandling anpassar nu flera länder sina ersättningssystem till de behandlande klinikerna. En världstrend är att mäta och ersätta vårdgivare efter behandlingsresultat istället för att ersätta för antalet genomförda behandlingar. Det nya systemet har införts i Italien och kommer att införas såväl i Tyskland som Frankrike under 2020/2021. Även i USA har detta uppmärksammats där MedicAid och MediCare inom kort styr om ersättningen på motsvarande sätt. Förutsättningarna för att övergå till hypofraktionering förbättras därmed avsevärt.

Vänligen ladda ner rapporten för fullständig information.