19:19:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-24 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-01 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-19 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-22 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-21 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2012-05-15 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2011-05-17 Årsstämma 2011
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-10-28 Extra Bolagsstämma 2010
2010-08-18 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-19 Ordinarie utdelning MEDIMI 0.00 SEK
2010-05-18 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Medimi utvecklar produkter inom sjukvård. Affärsinriktningen är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar patientmedicinering. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar system för medicineringshjälp som sänder larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare, samt tillverkar bolaget stationära tablettdispenser. Medimi har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-08 11:08:24
Delårsrapporten är korrigerad på följande punkter:
 • Förtydligat att kassaflödet i inledande summering avser den löpande verksamheten
 • Kassaflödet för perioden januari - juni 2021 uppdaterat
 • Kassaflödesanalysen uppdaterad med emissionsnetto för 2022
April - juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,57 MSEK (0,27 MSEK), en ökning med 110%
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,25 MSEK (-4,56 MSEK)
 • Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet: -4,17 MSEK (-4,55 MSEK)
 • Soliditeten per sista juni uppgick till 85% (92%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,86 MSEK (20,62 MSEK)
Januari - juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,98 MSEK (0,5 MSEK), en ökning med 97%
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet: -7,78 MSEK (-8,67 MSEK)

*Beräknat utifrån antal aktier: 317 384 229

Vd har ordet

Fördubblad försäljning och ökat antal aktiva Medimi®Smart under andra kvartalet

Efter en stark inledning på året fortsätter den positiva försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet med fler installerade enheter än någonsin tidigare. Danmark förstärker sin position som vår nyckelmarknad och vi har under det gångna kvartalet träffat fler och fler danska kommuner, vilka samtliga vittnar om vikten av välfärdsteknologi och ett ökat tryck på vård- och omsorgspersonal. Mot den bakgrunden är vi väl positionerade för att expandera vår lösning i Danmark, göra de anpassningar som krävs för att vinna mark i övriga nordiska länder och därmed bidra till en mer hållbar och trygg läkemedelsdispensering.

Medimi har fortsatt stort fokus på kostnader och kassaflödet för perioden uppgick till -4,17 miljoner kronor vilket var i linje med förväntan. Aktiv kostnadskontroll är fortsatt i fokus för oss. Tillväxten säkerställer att våra marginaler förbättras successivt.

Utvecklingen i Danmark
Som nämnt är det i Danmark merparten av vår tillväxt har skett under andra kvartalet. I Danmark är det primärt tre saker jag vill lyfta fram:
 

 • Slutförandet av testperioden i Midtjylland för medicinprojektet "Medicin til tiden" ger oss möjlighet att vidga våra kontaktytor till samtliga 19 kommuner och vi är därmed inte begränsade till dialog med de fyra pilotkommunerna
 • En ökning av antalet installerade enheter i Danmark med 47% jämfört med första kvartalet i år
 • Uppstart av ny säljplattform i form av SKI (Statligt Kommun och Inköp) i samarbete med vår partner ATEA
Vi ser ett fortsatt mycket starkt intresse för vår lösning i Danmark, och vi arbetar med vår partner ATEA för att få det första SKI-avtalet på plats. Den höga aktivitetsgraden har även bidragit till att kommunen Ringsted har valt att avsluta sin Proof of Concept (PoC) tidigare än planerat, för att kunna implementera sitt nya elektroniska journalsystem (så kallat EOJ system). Ett fungerande EOJ system är en förutsättning för att kunna växla upp antalet enheter och koppla på fler användare. Ringsteds kommun är oerhört nöjda med Medimis helhetslösning och accelererar därmed implementationen av journalsystemet, för att i nästa skede kunna starta upp ett SKI-avtal med vår partner ATEA.

Aalborg kommun fortsätter att vara den klarast lysande stjärnan bland TIM kommunerna och de två resurserna som kommunen använder som säljstöd har deltagit i flertalet tv-inslag på nationell tv, som del av den miljardsatsning danska staten gör på välfärdstekniska lösningar. Noterbart och glädjande är att även övriga TIM-kommuner ökar antalet installerade enheter, med i snitt 50% i förhållande till kvartal ett.

I Midtjylland har Medimi®Smart, tillsammans med tre andra lösningar, testats som del av medicinprojektet Medicin til tiden och koordinerande enhet Faelles Service Center (FSC) har nu valt att avsluta testperioden. Det ger oss möjlighet att på djupet bearbeta alla nitton kommuner, medan FSC utvärderar lösningarna. De patienter som i dag använder vår lösning kommer även fortsättningsvis erbjudas möjlighet till att göra det och fler tillkommer kontinuerligt i regionen.

Trycket på vård- och omsorgspersonal har ökat avsevärt i Danmark de senaste åren och fler och fler lämnar branschen. Flykten från sjukvården har satt en signifikant press på kommunerna att köpa in välfärdstekniska lösningar som ska avlasta verksamheten och danska staten har ökat subventionerna på området avsevärt.

Sammantaget ser det lovande ut i Danmark och min förväntan är att den höga aktivitetsgraden fortsätter så att vi kontinuerligt kan öka antalet installerade enheter och knyta nya samarbetsavtal.

Utvecklingen i Norge
Tillsammans med vår norska partner Hepro har vi valt att temporärt pausa utrullningen av såväl den fjärde pilotkommunen som de tre befintliga testkommunerna. En av anledningarna är att implementering av ny teknik kräver att ordinarie personal kommit på plats igen efter sommarsemestrarna.

Vidare har det blivit tydligt för oss att i takt med att vi växer i fler kommuner och länder, ökar mängden önskemål på vad vår lösning ska klara av och vi utvecklar nu produkten för att möta de behoven. Det handlar även om att underlätta skalbarheten av vår produkt och förbereda systemet för större mängder installerade enheter. Här vill jag bland annat lyfta fram möjligheten till att kunna fjärrstyra vissa funktioner, som vi arbetar intensivt på att implementera.

Min bedömning och målsättning är att de uppgraderingar vi nu genomför av vår produkt starkt kommer att bidra till att vi så snart som möjligt återupptar den norska verksamheten. Det finns ett konkret intresse från flera norska kommuner för vår lösning och genom en adekvat genomförd pilot är vi väl rustade för att tillsammans med Hepro A/S koppla på fler kommuner.

Utvecklingen i Sverige
Under andra kvartalet kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rapport gällande råd kring läkemedelsautomater, där lösdispensering omnämns. Det är att beteckna som en milstolpe då det är första gången SKR omnämner lösdispensering, som är den teknologi Medimi är baserad på.

Den svenska medicinhanteringsmarknaden är tämligen svårföränderlig och dospåsar har ett starkt fäste. Tack vare SKR:s skrivelse lyfts frågan om den individuella patientens behov och betydelsen av ökad följsamhet understryks. Det ger oss på Medimi väsentligt bättre möjligheter till konstruktiva diskussioner med kommuner och nyckelpersoner inom välfärdsteknologi.

Det är bland annat mot den bakgrunden vi gavs möjlighet att lämna anbud på upphandlingen till Umeå kommun beträffande Medicingivare. Den uppskattade årsvolymen är 4,5 MSEK icke jämnt fördelad på tre delområden, av vilka Medimis anbud är inriktat på delområdet Färdigförpackade behållare. Med den information vi har i dag förväntar vi oss ett svar på vårt anbud under hösten.

Det är vidare mycket glädjande att vårt initiala samarbete med Tunstall fortskrider enligt plan och att båda parter är fullt dedikerade att starta upp pilotprojekt med en eller flera svenska kommuner så att avsiktsförklaringen kan övergå i ett kommersiellt avtal. Vi noterar ett växande intresse från flera svenska kommuner, och med en stark etablerad partner som Tunstall kan vi på ett strukturerat sätt driva försäljning av vår lösning.

Närmsta framtiden
Under den senaste tiden har vi sett nya pandemirestriktioner, vilket har fått effekter i form av komponentbrist för Medimi[®]Smart. Under kvartalet har påverkan lett till ökade kostnader och förlängda ledtider. Tack vare god planering och hårt jobb har vi lyckats parera detta och inte drabbats av leveransproblem för vår läkemedelsrobot. För att säkra leveranser och minimera risken för leveransstopp kommer vi att reducera komponenter från Asien och styra inköpen till nordiska leverantörer i stället. Ett projekt som redan har initierats och leds av vår COO.

Kriget i Ukraina är en verklig tragedi och mycket oroande, men har inte haft någon betydande påverkan på bolaget då våra inköp och vår försäljning inte är relaterade till Ukraina eller Ryssland.

Vi försöker ständigt förbättra och förfina vårt erbjudande till kunder och har i kvartalet beslutat att paketera vår lösning på ett sätt som minimerar tröskeln för vårdpersonalen att gå över till en automatiserad läkemedelshantering. Här har vi redan vidtagit en rad åtgärder som kommer att göra skillnad, bland annat ett förenklat användargränssnitt på Medimi®Smart, samt möjligheten att fjärrstyra mjukvaruuppdateringar. Det arbetet kommer vi att accelerera under hösten då vi bygger in en rad funktioner som efterfrågas lokalt.

Mitt fulla fokus nu är att träffa kunder, befintliga liksom potentiella, för att bättre förstå hur vi kan möta deras behov och bidra till en avsevärt effektiviserad medicinhantering och att göra det på ett värdeskapande, hållbart och säkert sätt.

Alexander Johansson

Vd

Viktiga händelser under andra kvartalet
 • Den 2 maj inleder Medimi beräkningsperioden för utnyttjandekurs i Teckningsoption av serie TO5
 • Den 5 maj informerar bolaget att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat råd samt information om läkemedelsautomater där Medimis doseringsteknologi omnämns
 • Den 24 maj meddelar bolaget att anbud har lämnats på upphandling i Umeå kommun
 • Den 3 juni meddelar bolaget att styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag och att Anders Haskel tillträder som ny styrelseordförande i Medimi AB
 • Den 7 juni meddelar bolaget att Teckningsoptioner av serie TO5 tecknades till cirka 79% och att Medimi tillförs cirka 4,9 MSEK
 • Den 17 juni meddelar bolaget att Alexander Johansson tillträder som vd i Medimi
Tidpunkter för ekonomisk information
 • Delårsrapport tredje kvartalet: 22 november 2022