05:53:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kalender

2021-07-01 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-24 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-14 Split LIFE B 1000:1
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-04-16 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2016-03-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-16 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-02 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-11 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-04-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Analytiker möte 2013
2013-11-12 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2013-04-16 Årsstämma 2013
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-06 15-7 2012
2012-08-08 Split LIFE B 1000:1
2012-07-25 Extra Bolagsstämma 2012
2012-07-10 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-12 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2012-03-09 Årsstämma 2012
2012-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-03 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2011-03-02 Årsstämma 2011
2011-01-31 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-28 Årsstämma 2010
2010-05-08 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2020-09-01 16:06:33

I samråd med bolagets revisor och efter diskussion med NGM har LifeAssays AB beslutat att tydliggöra det värde Bolagets aktier i Aegirbio har. I LifeAssays räkenskaper redovisas innehavet i AegirBio enligt kapitalandelsmetoden, vilket är den metod som används enligt IFRS, så länger det inte rör sig om en ren investering.

Värdet av innehavet tas nu upp som finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen till 425 KSEK vilket försvaras av denna redovisningsprincip. Det marknadsmässiga värdet av LifeAssays 3 125 000 aktier i Aegirbio är enligt dagens börsvärde cirka 76 miljoner kronor.