16:52:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Klaria Pharma Holding är verksamma läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-03-08 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-23 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2018-04-20 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-01 Ordinarie utdelning KLAR 0.00 SEK
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2020-08-28 08:30:00

Klaria Delårsrapport Q2 2020

Fortsatta framsteg i linje med Klarias nya strategi

ANDRA KVARTALET 2020 (APRIL-JUNI)
 •  Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,1 MSEK)
 •  FoU kostnader för perioden uppgick till 9,2 MSEK (4,3 MSEK)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-7,9 MSEK)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,26 SEK)
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,4 MSEK (4,3 MSEK)
 •  Likvida medel på balansdagen uppgick till 19,8 MSEK (14,4 MSEK)
 •  Eget kapital per 30 juni uppgick till 106,5 MSEK (84,7 MSEK)
 •  I maj tillfördes bolaget 17,1 MSEK varav ca 0,3 MSEK genom kvittning, genom en
 • riktad nyemission av 5 697 960 aktier till en kurs om 3 SEK per aktie
PERIODEN JANUARI-JUNI 2020
 •  Nettoomsättning 0,0 MSEK (3,9 MSEK)
 •  FoU kostnader för perioden uppgick till 17,2 MSEK (9,1MSEK)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -21,1 MSEK (-10,0 MSEK)
 •  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,55 SEK (-0,32 SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 MSEK (-3,5 MSEK) Den 24 februari 2020 genomfördes den av stämmor i Karessa Pharma Holding AB (publ) och Klaria Pharma Holding AB (publ) beslutade fusionen mellan de båda bolagen. Bolagsverket registrerade fusionen per den6 mars 2020 och Karessa är därmed upplöst. Villkoren för fusionen var att en aktie i Karessa byttes mot 0,6032 nya aktier i Klaria. Emission av emissionsvederlaget innebar en emission av 6 035 200 nya aktieri Klaria till Karessas aktieägare. Antalet aktier i Klaria efter genomförd fusion är 38 728 448.