12:02:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett läkemedels- och forskningsbolag. Bolaget innehar verksamhet inom arbetsområdet för behandling utav HIV och virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV-behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har biverkningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-08-20 08:37:00
Sammanfattning av halvårsrapport 2020-01-01 - 2020-06-30
 • Våren 2020 med Corona pandemi har gjort att läkemedelsverket avrått att bedriva kliniska terapistudier, och våra prövningsledare har varit fullt upptagna med behandling av Covid 19 patienter. Företagets fas IIa-studie, ISR003, är därmed försenad. Studien undersöker för första gången om immunaktivering med ISR048 kan påverka HIV-reservoarerna hos patienter som står på bromsmedicin.

 • För att få fart på studien och öka inklusionstakt för att slutföra den sista delen av studien har bolaget engagerat två sites i Tyskland, Berlin och München, sites som är dedikerade till HIV patienter som nu inte påverkas av Corona. Protokoll för studien har anpassats och är nu inskickat för granskning av etik och läkemedelverket i Tyskland.

 • Bolaget planerar en fas II studie för behandling av HIV patienter, som är resistenta för bromsmedicin, tillsammans med prövare från Tyskland. Det kliniska prövningsprotokollet har tagits fram för ISR004 och studien diskuteras nu med prövarsite. Strategin är att positionera ISR048 som en räddningsbehandling för patienter som uppvisar resistensutveckling mot bromsmedicin och därmed säkra ytterligare indikation.

 • ISR-50, genomgår nu toxikologisk testning i stordjur, hos det Kinesiska CRO bolaget InnoStar, som den slutliga etappen mot en IND ansökan (Investigational New Drug) för att genomföra kliniska prövningar.

 • Tech transfer av produktion för storskalig produktion av ISR-50 till CMO företaget Cipan har slutförts, pilotproduktion har genomförts framgångsrikt, med hög renhet och gott utbyte. Planering for 20 000 liters fermentering pågår.

 • ISR inleder samarbete med Teaser AB för framställande av vaccin mot Covid-19 där tester i smådjur pågår.

Väsentliga händelser under det första halvåret
 • 2020-01-14 - ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av HBV
 • 2020-02-24 - ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset.
 • 2020-03-19 - ISR startar vaccinutveckling för Coronavirus
 • 2020-04-03 - ISRs lån om 20 MSEK förlängs
 • 2020-04-16 - ISR Holding har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant
 • 2020-05-04 - ISR Holding genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 71,7 MSEK
 • 2020-06-03 - ISRs företrädesemission kraftigt övertecknad
 • 2020-06-10 - ISR Holding genomför riktad nyemission till garanter
 • 2020-06-12 - ISR Holding genomför ytterligare riktad nyemission till garant
 • 2020-06-17 - Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner
 • 2020-06-29 - ISR Holding genomför en riktad nyemission
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den riktade nyemission som offentliggjordes 29 juni 2020 har registrerats vid Bolagsverket och bolagets aktiekapital uppgår därefter till 2 656 570,80 kronor och antalet aktier uppgår till 53 131 416 aktier. Nyemissionen innebar en utspädning om 1,88%. Totalt emitterades 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 5,00 kr per aktie.
 • 2020-08-17 - ISR utser Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser

Delårsperioden 2020-01-01 - - 2020-06-30

Rörelseintäkter                       0
Rörelseresultat                       -14,5 mkr (-15,8) 
Resultat per aktie                  - 0,59 kr (- 0,64)
Soliditet                                   92% (55 %) 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 08.37 CET.