09:30:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-30 08:40:00

Den 30 juni 2023 offentliggjorde Legacy Capital, Spetses, Bacara, Lexington, Kleanthis G. Xanthopoulos, Panormos, Philippe Audi, och Nicolas Murat ("Budkonsortiet") genom IR Holding Bidco Inc. ("Budgivaren") ett offentligt uppköpserbjudande om 0,18 kronor kontant per aktie till aktieägarna i IRRAS AB (publ) ("IRRAS") ("Erbjudandet").

Marios Fotiadis, styrelseordförande i IRRAS, och Kleanthis G. Xanthopoulos, styrelseledamot och tidigare verkställande direktör i IRRAS, är aktieägare i IRRAS och deltar i Erbjudandet som del av Budkonsortiet. De kommer att tillskjuta sina aktier i IRRAS till Budgivaren i samband med Erbjudandets fullföljande.

Ytterligare information om Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjorts idag den 30 juni 2023. Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 6 juli 2023. Se vidare https://medical-solutions-offer.com/. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas löpa ut omkring den 11 augusti 2023.

Den oberoende budkommittén i IRRAS[1] har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har även uppdragit åt Grant Thornton att avge en s.k. fairness opinion om Erbjudandet. Den oberoende budkommittén kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

IRRAS avser att offentliggöra sin kvartalsrapport för perioden januari-juni 2023 före utgången av acceptfristen i Erbjudandet. IRRAS kommer att uppdatera sin finansiella kalender så snart ett nytt datum för rapporten är bestämt.

Stockholm den 30 juni 2023

IRRAS AB (publ)

Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta:

Anita Tollstadius, ordförande för den oberoende budkommittén i IRRAS

Telefon: +46 70 337 30 26

E-post: ir@irras.com

[1] Den oberoende budkommittén består av Anita Tollstadius (ordförande), Catherine Gilmore-Lawless och Eva Nilsagård. Styrelseledamöterna Marios Fotiadis och Kleanthis G. Xanthopoulos har inte deltagit och kommer inte att delta i handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023, kl. 08.40 (CEST).