08:23:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-06-07 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-11-14 18:00:00
  • IRRAS har tecknat ett kommersiellt avtal med Medtronic, som inleds med en pilotfas där Medtronic kommer att ha exklusivitet att marknadsföra IRRAflow-systemet i vissa försäljningsområden i USA.
  • IRRAS kommer att stödja Medtronic och förbli ansvarig för kundutbildningsaktiviteter, orderhanteringen samt ge stöd vid patientbehandlingar.

Stockholm, 14 november 2022 - IRRAS meddelade idag att bolaget har tecknat ett kommersiellt avtal för att marknadsföra IRRAflow-systemet i USA i samarbete med Medtronic, ett av världens ledande företag inom medicinteknik.

Under en inledande pilotfas får Medtronic exklusivitet att marknadsföra IRRAflow i ett utvalt antal geografiska försäljningsområden i USA. IRRAS utbildningsteam inom neurointensivvård kommer ge stöd till Medtronics säljare vid utbildning av nya kunder, orderhantering och vid patientbehandlingar inom vissa utvalda geografiska områden. 

I de försäljningsområden i USA som inte regleras av avtalet med Medtronic, kommer IRRAS säljare att fortsätta att marknadsföra IRRAflow till strokecenterkunder. 

"Medtronic är ett företag med dokumenterat goda resultat inom terapier som förlänger livet, återställer hälsan, och förbättrar patientresultaten," säger Will Martin, VD på IRRAS. "Som världens största företag inom medicinteknik, är Medtronic den idealiska samarbetspartnern för att påskynda den kommersiella lanseringen av IRRAflow-systemet i världens största marknad. Detta samarbete kommer hjälpa till att bygga en bredare medvetenhet inom IRRAS spjutspets-teknologi och kommer säkerställa att fler patienter med intrakraniella blödningar kan få behandling baserade på de senaste tillgängliga behandlingsmetoderna."

De tidigare angivna finansiella målen för IRRAS förblir oförändrade tillsvidare.

Om IRRAflows aktiva vätskehantering

Patienter som drabbats av intrakraniella blödningar har historiskt sett lidit av bristerna med passiva dräneringskatetrar som används för att dränera den överflödiga vätskeansamlingen i hjärnan.  Traditionella dräneringskatetrar har oacceptabelt höga antal komplikationer, såsom kateterocklusioner, otillräcklig dränering, och infektioner, som är väl dokumenterade i den kliniska litteraturen. IRRAflow-systemet har utvecklats för att ta itu med dessa brister och förbättra behandlingarna för denna grupp med kritiskt sjuka patienter. 

IRRAflow är det enda systemet som möjliggör ett aktivt utbyta av intrakraniella vätskor, som kombinerar automatiserade spolning och kontrollerad dränering, samt kontinuerlig övervakning av patientens intrakraniella tryck (ICP) i ett intelligent system.  IRRAflows unika verkningsmekanism använder regelbunden, periodvis spolning för att förhindra att partiklar fastnar och blockerar dräneringshålen på katetern, och samtidigt kan späda ut skadliga ämnen vilket gör det lättare att få bort. Behandlingsmetoden har visat sig förbättra patientresultaten och minskat behandlingstiden i en mängd olika intrakraniella sjukdomstillstånd i över 15 olika manuskript och artiklar publicerade i peer-reviewed tidskrifter.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 18:00 (CET).