09:53:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-24 07:40:00

Stockholm, Sverige (24 augusti 2023) - Som tidigare kommunicerats är IRRAS AB (publ) ("Bolaget" eller "IRRAS") i omedelbart behov av finansiering. Införandet av Bolagets IRRAflow-system fortsätter att utvecklas, särskilt på sjukhus i USA, och Bolaget har genomfört en rad organisatoriska och strategiska förändringar för att kontrollera förbrukningen av likviditet på kvartalsbasis. Dessa förändringar har dock ännu inte resulterat i en förbättring av Bolagets kortsiktiga finansiella ställning. Bolaget är för närvarande beroende av en kortfristig lånefacilitet om upp till 60 MSEK från Bacara Holdings, IRRAS näst största aktieägare och en del av det budkonsortium som lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS. Lånet förfaller till betalning den 15 september 2023 och det finns då hög risk att Bolaget hamnar på obestånd.

En omfattande utvärdering av olika finansieringsalternativ inleddes i början av 2023 och hittills har denna process inte identifierat några andra konkreta finansieringsalternativ än det offentliga kontanta uppköpserbjudandet. Under den pågående budprocessen har Bolaget fortsatt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter som skulle ge IRRAS det kapital som behövs för att återbetala den kortfristiga lånefaciliteten, men hittills har inga alternativa finansieringsmöjligheter identifierats och det finns en överhängande risk att Bolaget inte kan återbetala det kortfristiga låneavtalet och då hamnar på obestånd.

Återbetalningen av lånet garanteras genom en pantsättning av Bolagets patent och aktierna i Bolagets amerikanska dotterbolag, IRRAS USA Inc., till Bacara Holdings som säkerhet. Dessutom lämnar IRRAS USA Inc. borgen avseende alla förpliktelser för IRRAS AB enligt låneavtalet mot att IRRAS AB ingår ett licensavtal med IRRAS USA Inc. (som kommer att säkerhetsöverlåtas till långivaren) enligt vilket IRRAS AB lämnar IRRAS USA Inc. en exklusiv, royaltyfri, fullt betald, oåterkallelig, evig licens till alla IRRAS immateriella rättigheter överallt i världen förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland.