20:37:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-06-01 Årsstämma 2018
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-01-12 08:00:00
  • Samarbetsavtalet med Karolinska Universitetssjukhusets kommer att öka användningen av IRRAS banbrytande IRRAflow-system och gynna patienter i Sverige.
  • Karolinska är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

IRRAS har tecknat ett samarbetsavtal med Karolinska Universitetssjukhuset, som inkluderar en utvärdering av IRRAflow, bolagets ledande kommersiella produkt.

"Vi tycker att det ska bli otroligt spännande att kunna erbjuda våra patienter, som genomgår neurointensivvård och som lider av intrakraniella blödningar en innovativ, nästa generations lösning", kommenterar Peter Alpkvist, neurokirurg och chef för avdelningen för neurokirurgisk intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

"Vi är mycket glada att ha det här samarbetsavtalet på plats och ser fram emot att göra världens första spolande ventrikulära dränagesystem tillgängligt för det kliniska teamet på neurokirurgiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset", säger Coenraad Tamse, Vice President of International Sales på IRRAS.

"Det här samarbetet gör det möjligt för oss att öka takten i den kommersiella lanseringen i Norden samtidigt som vi har ett nära samarbete med en ledande sjukvårdsanläggning och kliniska experter", tillägger Edmond Malek, nordisk försäljningschef på IRRAS.

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset (KU) är ett av Europas största sjukhus . Deras tjänster omfattar vård av sjukdomar som sträcker sig från stora folkhälsosjukdomar till ovanliga medicinska tillstånd. I Region Stockholms har de särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård samt tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Som Region Stockholms undervisningssjukhus har Karolinska Universitetssjukhuset huvudansvaret för de kliniska elementen inom forskning och utbildning. Tillsammans med det internationellt ansedda Karolinska Institutet är de ledande inom medicinska genombrott i Sverige. KU anser att både patientvård, forskning och utbildning måste spela lika viktiga roller i deras arbete med att förlänga och förbättra människors liv. Som ett stort undervisningssjukhus utbildar och tränar de morgondagens medicinska specialister och sjukvårdspersonal.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 08.00 (CET).