21:11:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1
2021-09-29 08:30:00
  • Neurokirurger från Helsingfors universitetssjukhus har framgångsrikt behandlat två patienter med aggressiva hjärninfektioner genom att spola en antibiotikalösning direkt in i hjärnans ventriklar med hjälp av IRRAflow.
  • 60 procent av patienter som drabbas av aggressiv ventrikulit avlider och 80 procent av patienterna upplever negativa långtidsbiverkningar.
  • Behandlingen med IRRAflow gjorde det möjligt för antibiotikan att nå terapeutiska nivåer i hjärnans cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) utan negativ påverkan av hjärnvävnaden.

Stockholm, 29 september 2021 - IRRAS, meddelar idag att en fallserie har publicerats i den medicinska tidskriften Neurosurgery Open som visar att IRRAflow-systemet kan användas för att behandla aggressiva hjärninfektioner genom att antibiotika administreras direkt till infektionsstället.  De publicerade patientbehandlingarna utfördes av dr Behnam Rezai Jahromi på Helsingfors universitetssjukhus (HUS), ett av världens ledande sjukhus för neurokirurgisk behandling.

Fallserien dokumenterar överlevnaden hos två patienter som diagnostiserats med PV (Pyogenic Ventriculitis), en sällsynt och försvagande infektion i slemhinnan i de ventriklar i hjärnan som lagrar cerebrospinalvätska (CSF).  Patienter som drabbas av sådana infektioner har en dödlighet och långtidsinvaliditet på 60 respektive 80 procent.  Vanligtvis behandlas ventrikulit med intravenös antibiotika under lång tid, men blod-hjärnbarriären gör det svårt att få sådana läkemedel att nå terapeutiska nivåer i hjärnan.

I fallserien kunde dr Rezai Jahromi dra slutsatsen att med IRRAflow-behandling "är det nu möjligt att dränera purulent vätska som orsakas till följd av behandlingar i samband med ventrikulit eller meningit utan att skada hjärnvävnad och utan att påverka det intrakraniella trycket (ICP), samtidigt som sammansättningen av CSF ändras till en antibiotikabaserad vätska"

Fallserien är det första resultatet av det tidigare offentliggjorda långsiktiga samarbetet mellan IRRAS och det neurokirurgiska teamet vid Helsingfors universitet.  Neurokirurgin inom HUS är världsberömd för sin expertis inom alla delar av neurokirurgin och anses vara ett av de ledande centren i Europa inom mikroneurokirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnans blodkärl och komplexa hjärntumörer.  Varje år behandlas mer än 3 200 patienter neurokirurgiskt i Helsingfors, och nästan 200 neurokirurger från hela världen besöker kliniken för att lära sig de senaste teknikerna inom neurokirurgi.  

"Tidigare har ledande neurokirurger publicerat sina framgångsrika erfarenheter av att administrera läkemedel som minskar spasmer eller förhindrar blodproppsbildning med hjälp av spolning med IRRAflow", säger Will Martin, VD och koncernchef.  "Denna fallserie är första gången som möjligheten att använda IRRAflow för att spola med antibiotika har dokumenterats i vetenskaplig litteratur, och den bekräftar än en gång IRRAflows mångsidighet vid behandling av ett brett spektrum av intrakraniella sjukdomstillstånd.  Dessa kritiskt sjuka patienter har historiskt sett haft en extremt kort förväntad livslängd, och vi är glada att IRRAflow kan erbjuda ett alternativ för att förbättra deras prognos."

När denna fallserie nu har publicerats kommer IRRAS samarbete med HUS att fokuseras på möjligheten att behandla patienter med intraventrikulär blödning (IVH) med IRRAflow, genom spolning med trombolysmediciner för att förbättra avlägsnandet av proppar.  Dr Rezai Jahromi kommer att presentera sin erfarenhet av IVH-behandling med IRRAflow i en posterpresentation vid det kommande årsmötet för Congress of Neurosurgical Surgeons (CNS) den 16-20 oktober 2021 i Austin, Texas, i USA, och han kommer också att fungera som huvudansvarig för den kommande kliniska studien ARCH där man studerar IVH-behandling med hjälp av IRRAflow för att spola trombolyserande läkemedel.

En länk till publikationen "Active Cerebrospinal Fluid Exchange System for Treatment of Pyogenic Ventriculitis" finns här https://doi.org/10.1093/neuopn/okab030.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som 2024associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. 

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
CEO
ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 08.30 (CET).