14:04:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-10-22 11:30:00

IRRAS har nått viktiga milstolpar i ny lanseringen av IRRAflow i Europa. Bolaget har både kontrakterat den första nya kunden och genomfört den första patientbehandlingen i Tyskland.

Första kundavtalet om utvärdering av IRRAflow

Den senaste versionen av IRRAflow lanserades under första kvartalet i år, efter att den nya CE-märkningen blev klar i december 2019, men covid-19-pandemin bromsade kraftigt lanseringen. Trots det har IRRAS försäljningsorganisation i Tyskland fortsatt att utbilda personal virtuellt och säkrat stöd bland läkare för produktutvärderingar.

Det första kundavtalet för utvärdering av IRRAflow tecknades av BG Klinikum Bergmannstrost i Halle, och gav en kommersiell order på förbrukningsmaterial. Sjukhuset har ingen tidigare erfarenhet av IRRAflow och är därmed en ny kund för IRRAS. Utvärderingen kommer att påbörjas under fjärde kvartalet efter att utbildning av sjuksköterskorna har slutförts.

 "Återintroduktionen av IRRAflow på den tyska marknaden innebär ett stort steg framåt för IRRAS," säger Coenraad Tamse, Vice President, International Sales, på IRRAS. "Tyskland är den största marknaden för neurokirurgi i Europa och det finns sedan tidigare ett stort intresse för produkten. Veckans händelser visar att det intresset finns kvar och att tillväxtmöjligheterna är omfattande."

Första patientbehandlingen

En patient med en svårartad hjärnblödning, där flera traditionella katetrar hade blivit blockerade, blev nyligen den första patienten att behandlas med den senaste generationen av IRRAflow i Tyskland av dr. Jan Leppert på Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) i Lübeck. Dr Leppert och sjukhuset i Lübeck genomförde ett antal patientbehandlingar med IRRAflow under 2017 och 2018 då en tidigare version av systemet var tillgänglig på den tyska marknaden. 

"Att UKSH i Lübeck har återupptagit patientbehandlingar med den senaste versionen av IRRAflow är en bekräftelse på den patientnytta som IRRAflow erbjuder," tillägger Coenraad Tamse. Utöver Lübeck så har andra tidigare kunder bekräftat intresse i att återuppta behandlingar efter att de har utbildats i den senaste versionen av IRRAflow.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 11.30 (CET).