08:51:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-29 23:30:00

Stockholm, 29 juni 2023 - IRRAS AB (publ) ("IRRAS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets kommersiella strategi kommer att ändras för att prioritera lanseringen av IRRAflow-systemet i USA. Som ett led i detta planerar IRRAS att konsolidera sin verksamhet i USA och påbörja processen att stänga ned sina helägda kommersiella dotterbolag i Europa.

På grund av den utdragna effekten av pandemirestriktioner och det förändrade regulatoriska landskapet har den kommersiella lanseringen av IRRAS produkter i Europa utvecklats långsammare än i USA, och den amerikanska marknaden står idag för mer än 80 procent av Bolagets intäkter. Som en konsekvens av det kommer IRRAS nu att fokusera kommersiella investeringar på den amerikanska marknaden, som erbjuder en snabbare väg till lönsamhet på grund av produktlanseringens mer framskridna läge, det fortlöpande kommersiella partnerskapet med Medtronic och marknadens mer attraktiva prisläge.

Omstruktureringen kommer att medföra kostnader av engångskaraktär på 3 miljoner kronor, vilket kommer att belasta Bolagets tredje kvartal i år. Omstruktureringen beräknas resultera i kostnadsbesparingar på cirka 17 miljoner kronor på årsbasis.

Tabellen nedan sammanfattar det finansiella resultatet för IRRAS från 1 april till 31 maj 2023. IRRAS uppskattar att nettoomsättningen för det andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 8,5 - 11,5 miljoner kronor.

+-------------------------+------------------+--------------+
|MSEK |1 april - 30 april|1 maj - 31 maj|
+-------------------------+------------------+--------------+
|Nettoförsäljning (USA) |0 |2,9 |
+-------------------------+------------------+--------------+
|Nettoförsäljning (Europa)|0 |0,2 |
+-------------------------+------------------+--------------+
|Total nettoförsäljning |0 |3,1 |
+-------------------------+------------------+--------------+
|Resultat brutto |(neg) |(neg) |
+-------------------------+------------------+--------------+
|Rörelseresultat (EBIT) |-16,1 |-13,9 |
+-------------------------+------------------+--------------+

"Den kommersiella användningen av vårt IRRAflow-system fortsätter att öka hos viktiga neurokirurgiska centra i USA, och kliniska data bekräftar att användningen av IRRAflow påverkar patienter med intrakraniell blödning till det bättre", säger Will Martin, koncernchef och VD i IRRAS. "Samtidigt är den finansiella miljön fortfarande utmanande för tillväxtföretag i tidig fas, och vi måste fatta svåra men nödvändiga beslut för att stärka IRRAS finansiella position och säkra vägen mot lönsamhet."

Bolaget kommer att fortsätta att serva läkare och patienter över hela världen via sitt nätverk av distributionspartners och kommer också att säkerställa att nuvarande regulatoriska aktiviteter förblir aktiva, inklusive övergången av IRRAflow-systemets CE-märkning till Europas uppgraderade Medical Device Regulations (MDR).

IRRAS planerar att påbörja processen att stänga ned sina helägda kommersiella dotterbolag i Europa för att fokusera kommersiella investeringar på den amerikanska marknaden. IRRAS kommer att fortsätta att förstärka sitt direktförsäljnings- och utbildningsteam i USA, men som en del av den strategiska förändringen planerar IRRAS att inte längre ha ett eget direktförsäljnings- och utbildningsteam i Europa och Bolaget kommer att prioritera nyckelmarknader där man i nuläget har aktiva och engagerade distributionspartners på plats. Med Bolagets förstärkta prioritering av verksamheten i USA, planerar IRRAS att inte utnyttja sin lånefacilitet på 10 miljoner EUR hos Europeiska investeringsbanken (EIB). IRRAS utreder fortfarande aktivt olika alternativ för att säkerställa den långsiktiga finansieringen av Bolaget.

"Det planerade beslutet att stänga våra kommersiella verksamheter i Europa är svårt att fatta, men efter noga överväganden anser vi att detta är bästa vägen framåt för våra patienter, våra medarbetare och våra ägare", säger Will Martin. "I det korta perspektivet planerar Bolaget att fokusera resurserna på den amerikanska marknaden, men detta beslut betyder inte att vi överger våra övriga marknader. Det handlar i stället om en nödvändig anpassning av våra resurser och verksamheter för att på bästa sätt tillgodose det globala behovet av IRRAS produkter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt."

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflowoch Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA.Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

Will Martin
VD
ir@irras.com

Denna information är sådan som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-29 23:30 CET.