11:10:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-05-17 08:00:00

" Bra start på 2023 för IRRAS med en total omsättning på 11,2 MSEK, den högsta totala kvartalsintäkten i företagets historia."

" Den kommersiella aktiviteten och produktanvändandet av IRRAflow fortsätter att öka på den amerikanska marknaden. Under första kvartalet stod den amerikanska marknaden för 83% av våra totala intäkter, och 95% av våra amerikanska intäkter genererades av befintliga kunder."

Will Martin, VD för IRRAS

Kvartalet januari - mars 2023
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 11,2 (8,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -59,2 (-33,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -59,2 (-33,3)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,07 (-0,46)

 

VD har ordet

Det första kvartalet gav en bra start på 2023 för IRRAS med en total omsättning på 11,2 MSEK, den högsta totala kvartalsintäkten i företagets historia.

I förra kvartalets bokslutsrapport indikerade vi att USA förväntades generera en högre andel av företagets intäkter under framtida kvartal, av två skäl: (1) ökad användning bland befintliga kunder som följd av ökad kundinteraktion, och (2) intäkter som resultat av vårt kommersiella partnerskap med Medtronic. Under första kvartalet stod den amerikanska marknaden för 83% av våra totala intäkter, och 95% av våra amerikanska intäkter genererades av befintliga kunder. Även om alla intäkter under första kvartalet genererades från IRRAS-drivna konton, var kundintresset från våra partners på Medtronic uppmuntrande, och en robust säljtratt har skapats under de inledande stadierna av försäljningsaktivitet.

Utöver försäljningsarbetet realiserades under kvartalet flera andra viktiga tillväxtdrivande faktorer. Väl ansedda kirurger från University of Buffalo publicerade för första gången jämförande kliniska data som bekräftar styrkan hos IRRAflow jämfört med traditionell passiv dränering. Sådan kliniska data, och stöd från ledande läkare, fortsätter att driva processerna för produktgodkännande av IRRAflow framåt på andra framstående amerikanska sjukhus.

Slutligen gjorde vi betydande framsteg vad avser företagets framtida finansiering. Våra befintliga investerare fortsätter visa sitt stöd då vi har tecknat en bryggfinansiering med Bacara Holdings, och inom en snar framtid planerar vi att slutföra och tillkännage planer för att tillhandahålla företaget kapital som ska stödja vår fortsatta tillväxt och expansion.

Tack för ert fortsatta intresse och stöd.

Will Martin, VD

Viktiga händelser under kvartalet

Styrkan hos IRRAflow-systemet har bekräftats i en jämförande klinisk studie som utförts av neurokirurger vid University of Buffalo och publicerats i tidskriften Operative Neurosurgery. Studien drar slutsatsen att användandet av IRRAflow för behandling av kroniskt subduralhematom (cSDH) resulterar i gynnsamma kliniska resultat, låg komplikations- och revisionsfrekvens, snabbare evakuering av ansamlat blod och lägre frekvens av kateter-relaterade infektioner jämfört med användning av passiv dränering med hjälp av ett externt ventrikeldränage (EVD).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

Säkrade kortfristig lånefinansiering genom ett lån om upp till SEK 40 miljoner avsett att täcka operative kostnader tills pågående financierings-processen är avslutad.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Q1 rapport 2023 - telefonkonferens och online presentation
IRRAS kommer att hålla en telefonkonferens och en online presentation av sin Q1-rapport för 2023 den 17 maj klockan 16.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via telefonkonferens, registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003756 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D5003756&data=05%7C01%7Csten.gustafsson%40irras.com%7C63ec636614d8416e6b6a08db550de3d2%7Ca03a71e5e8db48ea895b98bffec89f53%7C1%7C0%7C638197290381816248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vFwZGIO92MOv7hW1ygTh2ZOxyrMU6q9L6DSHijuwIQA%3D&reserved=0)

Presentationen kommer att sändas online via denna webbadress:

https://ir.financialhearings.com/irras-q1-2023 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Firras-q1-2023&data=05%7C01%7Csten.gustafsson%40irras.com%7C63ec636614d8416e6b6a08db550de3d2%7Ca03a71e5e8db48ea895b98bffec89f53%7C1%7C0%7C638197290381816248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ot91nhPhGP3repmZwU97wuQ1yXhd3H4Uu%2BTdQY66Gq4%3D&reserved=0)

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com. 

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com

Europa

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08:00 (CET).