03:59:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.

Kalender

2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2020-09-28 08:01:00

Inhalation Sciences (ISAB) har framgångsrikt installerat den första kommersiella versionen av in vitro modulen DissolvIt[®] på ett internationellt företag i Schweiz, som sedan länge varit kund till ISAB. Denna modul var den första av tre som annonserades och levererades till kunder i mars månad, strax innan strikta COVID-restriktioner infördes. CEO Manoush Masarrat: "Vi siktar på att snabbt komma igång med kundrelaterade aktiviteter nu när restriktioner på många håll lättas."

När DissolvIt[®] lanserades under våren 2020 var efterfrågan hög - tre moduler levererades inom ett par veckor. Under samma tid slog COVID-19 till med full kraft och strikta restriktioner infördes globalt, vilket gjorde det omöjligt att fortsätta med de planerade installationerna. Nu när restriktionerna sakteligen lättas och labben successivt öppnar upp igen, har ISAB-representanter framgångsrikt installerat den första DissolvIt[®]-modulen och i samband med detta utfört service på kundens nuvarande PreciseInhale[®] system, samt gett kunden utbildning på deras nya modul. DissolvIt[®] är den första kommersiella ISAB-produkten som involverar förbrukningsvaror. Dessa har designats och produceras av ISAB i samarbete med partners. Förutom att användare nu kan ha tillgång till DissolvIt[®] i deras egna labb kommer detta att generera en merförsäljning av förbrukningsvaror på uppskattningsvis 200.000 SEK per DissolvIt-kund och år.

CEO Manoush Masarrat: "Ursprunget till denna order är resultatet på ett långt och framgångsrikt samarbete mellan kunden och Inhalation Research Services. Utifrån de värdefulla och prediktiva data som levererats bestämde sig kunden för att investera i en egen DissolvIt[®]-modul. Teknologin talar för sig själv! För oss är det en viktig aspekt att våra system körs av kunder själva i deras egna lab. Desto mer data som produceras och publiceras, desto större kommer efterfrågan att bli. Vi siktar framåt och planerar fler installationer nu när rese- och labbrestriktioner lättas."

Om DissolvIt[®]

Den artificiella lung/ blod-barriären som in vitro modulen DissolvIt[®] simulerar ses av många inom inhalationsfältet som det första verktyg som levererar prediktiva In Vitro - In Vivo korrelationsdata (IVIVC). Prediktiva, prekliniska IVIVC-data reducerar risk, undviker felsatsningar och accelererar läkemedelsutveckling i ett tidigt skede. DissolvIt[®] lever även upp till 3R (Reduce, Refine and Replace) genom att helt ersätta eller reducera djurförsök i preklinisk lungforskning.

DissolvIt[®] levererar:
  • Upplösnings- och absorptionsdata för nya läkemedelskandidater samt rankning och jämförelse av generiska kandidater gentemot dess referensprodukt
  • Absorptionsprofiler med C\max\ och T\max\ data som efterliknar data från kliniska studier
  • Fotografier och/ eller videoupptagning via ett ljusmikroskop visualiserar och dokumenterar upplösningsprocessen i realtid

Lär dig mer om DissolvIt[® ]

DissolvIt[® ]technology (https://inhalation.se/products/dissolvit-in-vitro/)

DissolvIt[® ]and Inhalation Research Services (https://inhalation.se/inhalation-research-services/dissolvit-in-vitro-dissolution/)

DissolvIt[® ]- five key features in market launch (https://inhalation.se/investors/pressmeddelanden/?pressreleaseId=3617991)