04:10:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-01-31 13:17:00

Idag meddelade Idogen AB att man, som ett av endast 10 bolag, var speciellt inbjudna för deltagande i The Guthy Jackson Charitable Foundations (GJCF) "3rd Summit for NMOSD Tolerization" vilket ägde rum på University of California i Los Angeles under 20-22 januari. De inbjudna bolagen representerade olika teknologiplattformar för att utveckla tolerans inom autoimmuna sjukdomar.

Vid mötet deltog, förutom ledare från GJCF, 15 världsledande opinionsbildare och experter inom indikationsområdet Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) samt immuntolerans. Stiftelsen, GJCF, har fokus på att ta fram nya behandlingsalternativ för sjukdomen NMOSD. Syftet med detta världsledande möte var att samla banbrytande teknologier som har målet att återskapa immuntolerans för att bota NMOSD.

"Vi är mycket hedrade att ha blivit inbjudna till detta världsledande möte anordnat av GJCF. Idogen ser denna inbjudan som ett erkännande av att Idogens cellterapibaserade teknologiplattform under utveckling har potential att användas inom NMOSD och även andra autoimmuna sjukdomar" säger Christina Herder, tf VD.

"Vårt mål är att återskapa immuntolerans i autoimmun sjukdom genom att uppnå antigen-specifik tolerans. Den här strategin har lovande utsikter att stoppa sjukdomen och bespara patienter bördan av en livslång immunosuppressiv behandling. NMOSD, och speciellt den AQP4-positiva sjukdomsformen, är mycket intressant eftersom antigenen är väldefinierad. Det finns idag etablerade biomarkörer samt stor kunskap och tillfällen till samarbeten som möjliggjorts genom GJCF's arbete under det senaste decenniet. Därför är det en lämplig sjukdomsmodell att testa i vårt IDO AID-program." säger Hanjing Xie, CMO.

IDO AID är Idogens program för autoimmuna sjukdomar, där fokus ligger på särläkemedel inom ovanliga sjukdomar.

GJCF är en välgörenhetsfond för forskning och utveckling som är belägen i Los Angeles, Kalifornien. Under sina 15 år som fonden har funnits har stora framsteg gjorts genom internationella samarbeten. Ett viktigt arbete för att öka förståelsen av orsaken till NMOSD, ta fram snabbare och mer korrekt diagnos, förbättrade behandlingsmetoder samt att hitta bot för dem som drabbas av NMOSD.

Mer information om GJCF finns här: www.guthyjacksonfoundation.org.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator Securities AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl 13.17 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com