05:37:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-05-30 08:03:00

Idogenintensifierarnuaktiviteternai syfteatt säljasin teknologiplattform för egenutveckling av cellterapi ämnad att skapa tolerans. Bolaget harförutom patent och andra immateriella tillgångarsamtligagodkännanden på plats för att fortsätta den första kliniska prövningen;prekliniska data, godkänd tillverkningsmetod för uppskalning i enlighet med GMP samt regulatoriska godkännanden.Idogens arbete medkapitaliseringharsom tidigare meddelatsintegivitdet önskaderesultatet.

Idogenbedriver ävenfortsattasamtalkringomvänt förvärv.

På agendan till årsstämma den 8 juni finns en punkt om förslag till likvidation. Förslaget om likvidation kan dock återkallas, om andra lösningar kommer eller bedöms kunna komma på plats, innan den 8 juni.

Idogen har inlett samtal kring ett omvänt förvärv (dvs att ett annat bolag genom ett antal transaktioner tar över Idogens börsplats). Sådana diskussioner tar dock tid.

Styrelsen har på agendan till stämman ett förslag om att Idogen likvideras om inte bolaget inte har hittat någon annan lösning som t ex ett omvänt förvärv. I en sådan likvidation kan inte aktieägarna räkna med någon slutlikvid om inte en försäljning av teknologiplattformen skulle ge önskat resultat.

Idogen meddelade i ett pressmeddelande den 3 april att bolagets kassa räcker till slutet av juni. I ett pressmeddelande den 18 april meddelades att arbete påbörjats kring möjligheten till att genomföra ett omvänt förvärv för att undvika likvidation.  I pressmeddelande från 28 april meddelade Idogen att frågan om likvidation kommer att tas med på agendan till stämman 8 juni.

"Vi har arbetat intensivt med ett flertal finansieringsalternativ. Vi har dock inte lyckats med detta och bolagets cellterapibehandling byggd på den egna teknologiplattformen; ämnad att skapa en botande och ibland livsnödvändig toleransutveckling är därför nu till salu. Vi har komplett dokumentation på plats för att starta bolagets första kliniska studie för patienter med blödarsjuka som har utveckla neutraliserande antikroppar. Vi arbetar i nuläget parallellt med omvänt förvärv samt likvidation. Vi måste likvidera bolaget innan kassan och eget kapital tar slut. Bedöms försäljning av teknologiplattformen eller ett avtal om omvänt förvärv vara möjligt innan årsstämman avser styrelsen att dra tillbaka förslaget om likvidation." säger Christina Herder, tf VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator Securities AB

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl 08.03 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com