04:06:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-07-13 09:02:00

Idogen AB försattes i konkurs den 7 juli. Bolaget har under sina 15 år utvecklat en teknologiplattform för att ta fram cellterapier i syfte att bota och lindra sjukdom genom att skapa sjukdomsspecifik tolerans. Mer information om teknologiplattformen lämnas av Christina Herder, tf VD, christina.herder@idogen.com. Ett datarum med relevant dokumentation finns att tillgå efter undertecknande av  konfidentialitetsavtal.

Konkursboet bjuder ut teknologiplattformen till försäljning med start den 13 juli. Bud på teknologiplattformen skall lämnas till konkursförvaltaren senast måndagen den 31 juli, helst elektroniskt, via jorgen.andersson@ackordscentralen.se.Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom rätt att sälja under tid anbudsförfarandet pågår.

About the technology platform

Idogen's technology platform has the potential to develop several curative, novel cell therapies mimicking the body's own way of achieving disease-specific tolerance.

The cell therapy has the potential to "calm down" the immune system when it is reacting in an undesired way.

Three different medical challenges have been identified where this technology could be used to achieve disease-specific tolerance:
  • patients who have developed antibodies against their biological drug, e.g. haemophilia A patients with neutralizing antibodies - the IDO 8 program

  • patients with autoimmune disease - IDO AID program

  • pre-treatment of patients to avoid transplant rejection and long-term side effects due to use of immunosuppressants after organ transplantations - the IDO T program

Included in the asset sale is all data, documentation and regulatory approvals in Sweden, Norway and EMA in order to resume the clinical study within the IDO 8 program

Key data and documentation included
  • Preclinical in vitro data for both IDO 8 and IDO T program

  • Preclinical in vivo safety studies for IDO 8 program

  • All know-how and documentation required for manufacturing clinical supply under GMP at Radboud University Medical Center for the first clinical program in IDO 8

  • Clinical study protocol for first clinical study

  • Regulatory approvals for the first clinical study in Sweden, Norway and EMA

  • Network of clinical investigators for the first clinical study and therefore available patients

Patent

In addition, the sale includes the patent applications covering Idogen's current platform technology and its applications, e.g. tolerogenic cell therapy manufacturing process, in particular Idogen's novel tolerance-inducing cocktail and possible variants of the process and cocktail. Included are also the cell therapy products created in the process and their variants as well as treatment methods based on these cell products.

The international (PCT) patent application, WO2021116464A1, was filed in December 2020

In July 2022, it was extended to Europe (EPO), Canada, China, Japan and the US.

Once granted, it could provide patent protection until December 2040, excluding extensions where applicable.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För frågor kring teknologiplattformen, konfidentialitetsavtal samt   access till datarum kontakta Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

För frågor kring bud och lämnande av bud kontakta Jörgen Andersson, Ackordscentralen Syd AB, Direkt +46 (0)10 151 60 56 Mobil +46 (0)707 787421

E-post: jorgen.andersson@ackordscentralen.se

Idogen  har utvecklat en plattform för tolerogena cellterapier  i syfte att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII.  Teknologin utgör en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med en betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera  teknologiplattformen och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com