04:46:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-11-01 19:16:00

Idogen AB meddelar att Agneta Edberg har utsetts till ny styrelseordförande med anledning av att den nuvarande styrelseordföranden, Joakim Söderström, har begärt utträde ur styrelsen på egen begäran då han har accepterat en ny befattning som är oförenlig med att vara aktiv i styrelsen i ett noterat aktiebolag. Därtill har även Niklas Wallett, som valdes in i styrelsen samtidigt som Joakim Söderström, begärt utträde ur styrelsen på egen begäran.

I september 2022 valdes både Joakim Söderström och Niklas Wallett in i Idogens styrelse. Joakim Söderström valdes till styrelseordförande efter Agneta Edberg. Joakim Söderström har nu begärt utträde ur styrelsen på egen begäran då han har accepterat en ny befattning som är oförenlig med att vara aktiv i styrelsen i ett noterat aktiebolag och återgår nu till sin roll som aktieägare. Därtill har även Niklas Wallett begärt utträde ur styrelsen på egen begäran för att återgå till att vara aktieägare.

Med anledning av ovan förändringar har styrelsen för Idogen utsett Agneta Edberg till ny styrelseordförande med verkan från idag. Efter förändringarna består styrelsen av Agneta Edberg, ordförande, Sharon Longhurst och Christina Herder, innebärande att styrelsen fortsatt är beslutför. Förslag till val av ny styrelse kommer att presenteras av valberedningen senast i samband med att kallelsen till årsstämman 2023 offentliggörs.

"Mitt mål har varit att bidra till ett mer fokuserat samt kostnadseffektivt bolag. Jag är mycket nöjd med vad som hittills åstadkommits och när jag nu av arbetsmässiga skäl tvingas avsäga mig min styrelsepost så lämnar jag med fullt förtroende över till den övriga styrelsen som besitter en bred kompetens inom såväl affärs- som läkemedelsutveckling", säger avgående styrelseordförande Joakim Söderström.

"Vi tackar Joakim och Niklas för deras korta men värdefulla tid i Idogens styrelse och fortsätter nu med oförminskad kraft att utveckla vårt IDO 8-program där första patienten redan inkluderats", säger tillträdande styrelseordförande Agneta Edberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB

Tel: +46 70555 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com

Christina Herder, tf. vd, Idogen AB

Tel: +46 70374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator Securities AB.

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl. 19:16 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna programIDO 8, på väg in i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID.Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com