11:32:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-13 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-17 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-06-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2022-02-14 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Ordinarie utdelning BIOVIT 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bio Vitos Pharma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. Bolaget har utvecklat produkter som säkerställer att hemolysen upptäcks i ett tidigt stadie, vilket medför att blodprovet kan tas om hand omedelbart. Bolaget utvecklar även digital avläsning som används som komplement till huvudprodukten. Bio Vitos Pharma grundades 2010 och har huvudkontor i Karlstad.
2020-08-31 08:30:00
Andra kvartalet, april - juni 2020
  • Rörelsens intäkter uppgick till 53 975 kr (0)

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till ­-3 163 426 kr (­-1 725 621)

  • Resultat per aktie uppgick till ­-0,20 kr (-­0,11)

Perioden januari - juni 2020
  • Rörelsens intäkter uppgick till 53 975 kr (0)

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -­5 991 455 kr (­-3 025 652)

  • Resultat per aktie uppgick till -­0,38 kr (­-0,19)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Hemcheck tecknade sina första kommersiella avtal och lämnade in viktig patentansökan

Andra kvartalet 2020 har varit positivt på många plan för Hemcheck. Under kvartalet tecknade Hemcheck sina första kommersiella avtal, vilket är otroligt positivt. I april kunde vi annonsera distributörsavtalet med ANTISEL, avseende marknaderna i Grekland och på Cypern, och abonnemangsavtalet med SYNLAB Sverige AB, som blev vår första kund inom den svenska primärvården. I maj följdes dessa avtal av ett utvärderingsavtal med turkiska Hemakim Tibbi Ürünler San.Ve Tic. A.S, en av Turkiets främsta distributörer av hälso­ och sjukvårdsutrustning.

Strax efter periodens slut, i mitten av juli, kunde vi även tillkännage en utvärderingsorder från Foundation for Innovative Diagnostics, FIND, med huvudkontor i Geneve. FIND samarbetar med globala aktörer som WHO och Bill & Melinda Gates Foundation och driver en rad projekt för att bekämpa olika sjukdomar från sina center i Indien, Kenya, Sydafrika och Vietnam.

Vi har även gjort betydelsefulla framsteg på en rad andra områden. Under andra kvartalet slutfördes, till exempel implementationen av en mer automatiserad tillverkningsprocess för våra engångstester hos vår partner SHL. Processen ökar både effektivitet och kapacitet och sänker tillverkningskostnaderna, något som kommer att bli av stor betydelse för vår långsiktiga lönsamhetsutveckling.

I juni kunde vi även lämna in en patentansökan avseende en ny produkt för blodgasmarknaden. Under våren har utvecklingsarbete pågått för att ta fram prototyper, och produkten kan vid framtida kommersialisering utgöra ett bra komplement till bolagets nuvarande produktportfölj. Jag är mycket förhoppningsfull avseende den nya produkten och att jag ser ett stort behov som vi kan fylla med den.

Vi har tagit flera steg framåt under det första halvåret 2020. Arbetet pågår för att ta nästa kliv i utvecklingen.

Joen Averstad

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, ärCertified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 08.30.