18:43:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Hemcheck Sweden Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. När röda blodkroppar spricker i blodrören uteblir provanalyser. Bolaget har utvecklat produkter som säkerställer att hemolysen upptäcks i ett tidigt stadie, vilket medför att blodprovet kan tas om hand omedelbart. Bolaget utvecklar även digital avläsning som används som komplement till huvudprodukten. Hemcheck Sweden grundades 2010 och har huvudkontor i Karlstad.

Kalender

2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-06-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning HEMC 0.00 SEK
2022-02-14 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning HEMC 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning HEMC 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning HEMC 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Ordinarie utdelning HEMC 0.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2020-09-02 21:15:00

Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE), har offentliggjort en Medtech Innovation Briefing (MIB) avseende Hemcheck:s innovativa teknologi för patientnära hemolysdetektion. Rapporten beskriver att teknologin är innovativ och att den kan ge flera fördelar för patienter och sjukvårdssystemet i stort, exempelvis minskade ledtider till korrekta analysresultat, snabbare kliniska beslut och undvikande av felaktiga slutsatser utifrån resultat från blodgasanalyser.

NICE Medtech Innovation Briefings är utformade för att stödja anställda inom NHS (den statliga organisationen som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien) och socialtjänsten, som överväger att använda nya medicintekniska produkter och teknologier. Informationen som ges ut i en MIB innehåller en beskrivning av teknologin, hur den används och dess potentiella roll i vårdkedjan. Den inkluderar även en litteraturgenomgång av relevant publicerad evidens och de troliga kostnaderna för att använda teknologin. En MIB innehåller inga rekommendationer avseende värdet av att använda teknologin. Detta är den tjugoandra MIB:en som NICE publicerar under 2020.

-Det är positivt att NICE har valt att genomföra och nu publicera en MIB avseende vår teknologi. Det kommer stärka vår trovärdighet i dialoger med intressenter i Storbritannien. Vi arbetar nu med att försöka få igång tester i Storbritannien för att skapa lokal evidens, vilket marknaden efterfrågar, säger Joen Averstad, VD för Hemcheck.

Läs mer om den relevanta MIB:en på

https://www.nice.org.uk/advice/mib225

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om NICE

Brittiska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ger ut nationella riktlinjer och råd för att förbättra sjukvården och socialtjänsten i Storbritannien. NICE roll är att arbeta emot förbättrade vårdresultat för personer som använder sig av NHS och andra offentliga sjukvårdstjänster samt socialtjänsten.

Läs mer på https://www.nice.org.uk

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, ärCertified Adviser till bolaget.