06:48:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen under 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning SHB B 4.10 SEK
2021-03-25 Ordinarie utdelning SHB A 4.10 SEK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning SHB B 0.00 SEK
2020-03-26 Ordinarie utdelning SHB A 0.00 SEK
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning SHB B 5.50 SEK
2019-03-28 Ordinarie utdelning SHB A 5.50 SEK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Bonusutdelning SHB A 2
2018-03-22 Ordinarie utdelning SHB A 5.50 SEK
2018-03-22 Ordinarie utdelning SHB B 5.50 SEK
2018-03-22 Bonusutdelning SHB B 2
2018-03-21 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Ordinarie utdelning SHB B 5.00 SEK
2017-03-30 Ordinarie utdelning SHB A 5.00 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Bonusutdelning SHB B 1.5
2016-03-17 Bonusutdelning SHB A 1.5
2016-03-17 Ordinarie utdelning SHB A 4.50 SEK
2016-03-17 Ordinarie utdelning SHB B 4.50 SEK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Split SHB A 1:3
2015-05-19 Split SHB B 1:3
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Bonusutdelning SHB A 5
2015-03-26 Ordinarie utdelning SHB A 12.50 SEK
2015-03-26 Ordinarie utdelning SHB B 12.50 SEK
2015-03-26 Bonusutdelning SHB B 5
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-27 Bonusutdelning SHB B 5
2014-03-27 Ordinarie utdelning SHB A 11.50 SEK
2014-03-27 Bonusutdelning SHB A 5
2014-03-27 Ordinarie utdelning SHB B 11.50 SEK
2014-03-26 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning SHB A 10.75 SEK
2013-03-21 Ordinarie utdelning SHB B 10.75 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-02-06 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-22 Analytiker möte 2012
2012-10-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning SHB A 9.75 SEK
2012-03-29 Ordinarie utdelning SHB B 9.75 SEK
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning SHB B 9.00 SEK
2011-03-24 Ordinarie utdelning SHB A 9.00 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-03-15 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-02-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-20 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 7.00 SEK
2009-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 7.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-24 Bonusutdelning SHB B 5
2008-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 8.50 SEK
2008-04-24 Bonusutdelning SHB A 5
2008-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 8.50 SEK
2007-04-25 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
2007-04-25 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SHB B 7.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SHB A 7.00 SEK
2005-04-27 Ordinarie utdelning SHB A 6.00 SEK
2005-04-27 Ordinarie utdelning SHB B 6.00 SEK
2004-04-28 Ordinarie utdelning SHB B 5.25 SEK
2004-04-28 Ordinarie utdelning SHB A 5.25 SEK
2003-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 4.75 SEK
2003-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 4.75 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 4.50 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 4.50 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SHB A 4.00 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SHB B 4.00 SEK
2000-04-17 Ordinarie utdelning SHB B 3.00 SEK
2000-04-17 Ordinarie utdelning SHB A 3.00 SEK
1999-06-09 Split SHB B 1:3
1999-06-09 Split SHB A 1:3
1999-04-28 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
1999-04-28 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
1998-04-29 Ordinarie utdelning SHB B 6.50 SEK
1998-04-29 Ordinarie utdelning SHB A 6.50 SEK
1997-04-23 Ordinarie utdelning SHB A 5.00 SEK
1997-04-23 Ordinarie utdelning SHB B 5.00 SEK
1996-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 3.75 SEK
1996-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 3.75 SEK
1995-04-27 Ordinarie utdelning SHB A 3.00 SEK
1995-04-27 Ordinarie utdelning SHB B 3.00 SEK
1987-08-26 Split SHB A 1:2
2020-09-16 07:30:00

Kundernas digitalisering har nu nått en punkt där banken kan ta ett nytt steg i sin utveckling - både på kontoren och på de digitala mötesplatserna.

Å ena sidan har många av Handelsbankens kärnkunder allt mer avancerade behov i sina personliga möten på kontoren. Därför kraftsamlar Handelsbanken på kontoren för att möta efterfrågan från exempelvis företags- och private banking-kunder, med än mer beslutskraft och ökad specialistkompetens men på färre orter. Antalet kontor förväntas minska från dagens 380 till cirka 200 vid slutet av 2021.

Å andra sidan vill kunderna göra allt fler bankärenden digitalt - snabbt, enkelt och personligt. Därför satsar banken samtidigt totalt en miljard kronor på IT-investeringar de kommande två åren för att nå en ny nivå i sitt digitala kunderbjudande.

Förändringarna kommer att bidra till lägre kostnader. Vid utgången av 2022 ska koncernens samlade kostnadsnivå uppgå till cirka 20 miljarder kronor, baserat på 2020 års valutakurser, före eventuella avsättningar till Oktogonen. De kostnadsminskningar som krävs för att nå dit beräknas innebära att koncernens intäkter minskar med cirka en miljard kronor.

Personalminskningen berör cirka 1 000 personer i Sverige de närmaste två åren, utöver de insatser som aviserades hösten 2019.

"Förhandlingar och samråd inleds direkt med facken. Vår ambition är - som alltid i Handelsbanken - att hantera övertalighet med respekt och omsorg om den enskilda medarbetaren", säger Handelsbankens vd Carina Åkerström.

I syfte att underlätta anpassningen kommer banken under fjärde kvartalet reservera en kostnad som nu bedöms uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor.

Förändringarna är resultatet av den svenska delen av den översyn av hela bankens verksamhet som aviserades under förra hösten.

I enlighet med Europeiska Bankmyndighetens, EBA, regelverk kommer bankens vinstdelningssystem Oktogonen framöver klassificeras som rörlig ersättning. I syfte att förenkla och anpassa administrationen till både EBA:s regelverk och olika nationella regelverk införs nationella utbetalningsmodeller där utbetalningen görs direkt till den anställde - kontant, till ett pensionssparande eller en sparplan, eller som en kombination.

Press- och analytikerträff klockan 10.00

En press- och analytikerträff hålls idag den 16 september klockan 10.00 på Handelsbankens huvudkontor, Grevgränd 3.

Träffen direktsänds på handelsbanken.com/ir och simultantolkas till engelska. På grund av rådande coronarestriktioner är antalet deltagare begränsat.

Internationell investerarträff klockan 17.00

Telefonnummer för deltagare:
SE: +46 8 566 426 51
UK: +44 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

PIN: 41087258#

Telefonnummer för att lyssna i efterhand (3 dagar):
SE: +46 8 519 993 85
UK: +44 (0) 333 300 0819
US: +1 (866) 931 1566

Replay Access code: 301331483#

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, chef Investor Relations, +46 70 345 51 70
Viktoria Aastrup, chef Press och Samordning, +46 73 043 51 59
Handelsbanken press, +46 701 80 18, press@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 klockan 07.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com