21:14:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-10-18 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-22 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-19 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-24 Ordinarie utdelning SHB B 5.00 SEK
2022-03-24 Ordinarie utdelning SHB A 5.00 SEK
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning SHB A 4.10 SEK
2021-03-25 Ordinarie utdelning SHB B 4.10 SEK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning SHB A 0.00 SEK
2020-03-26 Ordinarie utdelning SHB B 0.00 SEK
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning SHB A 5.50 SEK
2019-03-28 Ordinarie utdelning SHB B 5.50 SEK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Bonusutdelning SHB B 2
2018-03-22 Ordinarie utdelning SHB A 5.50 SEK
2018-03-22 Bonusutdelning SHB A 2
2018-03-22 Ordinarie utdelning SHB B 5.50 SEK
2018-03-21 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Ordinarie utdelning SHB B 5.00 SEK
2017-03-30 Ordinarie utdelning SHB A 5.00 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-19 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Bonusutdelning SHB A 1.5
2016-03-17 Ordinarie utdelning SHB B 4.50 SEK
2016-03-17 Ordinarie utdelning SHB A 4.50 SEK
2016-03-17 Bonusutdelning SHB B 1.5
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Split SHB B 1:3
2015-05-19 Split SHB A 1:3
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning SHB B 12.50 SEK
2015-03-26 Bonusutdelning SHB B 5
2015-03-26 Bonusutdelning SHB A 5
2015-03-26 Ordinarie utdelning SHB A 12.50 SEK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-27 Ordinarie utdelning SHB A 11.50 SEK
2014-03-27 Bonusutdelning SHB A 5
2014-03-27 Ordinarie utdelning SHB B 11.50 SEK
2014-03-27 Bonusutdelning SHB B 5
2014-03-26 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning SHB A 10.75 SEK
2013-03-21 Ordinarie utdelning SHB B 10.75 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-02-06 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Analytiker möte 2012
2012-07-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning SHB B 9.75 SEK
2012-03-29 Ordinarie utdelning SHB A 9.75 SEK
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning SHB B 9.00 SEK
2011-03-24 Ordinarie utdelning SHB A 9.00 SEK
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-03-15 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-02-09 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-20 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 7.00 SEK
2009-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 7.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2009-04-28 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-24 Bonusutdelning SHB B 5
2008-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 8.50 SEK
2008-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 8.50 SEK
2008-04-24 Bonusutdelning SHB A 5
2007-04-25 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
2007-04-25 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SHB A 7.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SHB B 7.00 SEK
2005-04-27 Ordinarie utdelning SHB B 6.00 SEK
2005-04-27 Ordinarie utdelning SHB A 6.00 SEK
2004-04-28 Ordinarie utdelning SHB B 5.25 SEK
2004-04-28 Ordinarie utdelning SHB A 5.25 SEK
2003-04-30 Ordinarie utdelning SHB B 4.75 SEK
2003-04-30 Ordinarie utdelning SHB A 4.75 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 4.50 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 4.50 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SHB A 4.00 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SHB B 4.00 SEK
2000-04-17 Ordinarie utdelning SHB A 3.00 SEK
2000-04-17 Ordinarie utdelning SHB B 3.00 SEK
1999-06-09 Split SHB A 1:3
1999-06-09 Split SHB B 1:3
1999-04-28 Ordinarie utdelning SHB A 8.00 SEK
1999-04-28 Ordinarie utdelning SHB B 8.00 SEK
1998-04-29 Ordinarie utdelning SHB B 6.50 SEK
1998-04-29 Ordinarie utdelning SHB A 6.50 SEK
1997-04-23 Ordinarie utdelning SHB B 5.00 SEK
1997-04-23 Ordinarie utdelning SHB A 5.00 SEK
1996-04-24 Ordinarie utdelning SHB A 3.75 SEK
1996-04-24 Ordinarie utdelning SHB B 3.75 SEK
1995-04-27 Ordinarie utdelning SHB B 3.00 SEK
1995-04-27 Ordinarie utdelning SHB A 3.00 SEK
1987-08-26 Split SHB A 1:2
2021-10-12 06:00:00

Fysiska klimatrisker - såsom skyfall och jordskred - blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn. För att begränsa potentiella kostnader krävs investeringar - till allt från att stabilisera sluttningar till att anordna flödesvägar för att minska risken för översvämning, enligt Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom:

"Det är hög tid för fastighetssektorn att identifiera sina klimatrisker."

En annan het fråga är vad högre inflation och räntor än vi väntar oss skulle betyda för sektorn.

"Högre inflation och räntor oroar oss inte särskilt så länge det beror på en stark ekonomi. Kraftigt stigande räntor till följd av finansiell oro är istället det vi fasar mest inför", säger Christina Nyman.

I Handelsbankens nya fastighetsrapport analyserar bankens ekonomer bland annat inflationsrisken, ränteläget, klimatrisker med påverkan på både hushåll och fastighetsbolag och effekterna av ett ökat bostadsbyggande.

En regndroppe kommer sällan ensam  
Kunskap och hantering av fysiska klimatrisker blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn. Klimatanpassningar kan handla om allt från att avskärma solinstrålning för att minska inomhustemperatur, stabilisera sluttningar för att förebygga jordskred till att anordna flödesvägar för att minska risk för översvämning - vilket kräver investeringar. Där kommer vi sannolikt att se ökade krav för att identifiera och hantera fysiska klimatrisker, inte minst kopplat till försäkring och finansiering av tillgångar, enligt Handelsbankens ekonomer. 

Investeringar i klimatanpassning har hittills inte varit i fokus när det gäller grön finansiering, men har potential att växa. En annan del av marknaden som växer är så kallad hållbarhetslänkad finansiering.

"Hållbar finansiering inom fastighetssektorn är inte bara gröna obligationer. Just nu pågår en snabb utveckling som inkluderar hållbarhetslänkade lån och obligationer, vilka öppnar upp marknaden för verksamheter som inte har tillgångar som passar för grön finansiering", säger Christina Nyman.

Het fastighetsmarknad blir hetare
Svensk ekonomi är mitt inne i en återhämtning efter pandemins utbrott ifjol.

Allt fler återvänder till kontoren, även om hemmajobbandet till en del blir en permanent effekt av pandemin.

Industrilokaler och bostäder är fortsatt hett och fastighetsfinansiering inom kontorssegmentet har vänt upp, visar enkätsvar från företagsrådgivare inom banken. Premievärderingen bland börsens fastighetsbolag har på senare tid fallit, från historiskt höga nivåer, efter pånyttfödd oro för högre räntor.

"Sammantaget förväntar vi oss att trenden från fjolåret består - fortsatt svalt för detaljhandelsfastigheter, skapligt för kontorsfastigheter men desto starkare för bostäder och industri- och logistiklokaler", säger Christina Nyman.

Företagsobligationsmarknaden fortsätter att vara stark. En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer ifrån euroobligationer.

Stora bolag gynnas i kreditvärderingsinstitutens bedömningar vilket ger fördelar på obligationsmarknaden. Synergierna är inte alltid uppenbara men finns i både finansiering och centrala kostnader. Men med låga direktavkastningar kan dessa kostnadsbesparingar ändå vara viktiga:

"Vi förutspår att konsolideringen kommer att fortsätta, åtminstone så länge tillgången på lånat och eget kapital är god", säger Christina Nyman.

Ränta, ränta, ränta - och inflation
Rapportens prognos är att inflationsuppgången i stor utsträckning är tillfällig och det dröjer innan vi får se en räntehöjning från Riksbanken.

"Hushåll och företag kommer fortsatt att möta låga räntor, både rörliga och bundna. Vi ser inget utrymme för ytterligare nedgångar i bundna boräntor och femårsräntan är till och med lägre än den rörliga. Det gör det ovanligt förmånligt att binda räntan", säger Christina Nyman.

Även om inte ett höginflationsscenario bedöms som särskilt sannolikt utgör den ökande skuldsättningen inom fastighetsbranschen en risk.

Skulle riskpremier stiga kan det drabba efterfrågan, finansiering och därmed fastighetspriser hårt, särskilt om bankerna känner sig tvungna att strama åt kreditförsörjningen.

"Om något utlöser kraftigt stigande riskpremier vill det till att centralbankerna är där och återigen stöttar upp", säger Christina Nyman.

Bostadsunderskott minskar, småhusbrist består?
Konjunkturåterhämtning, fortsatt låga räntor och frånvaro av bostadspolitiska reformer bäddar för stabila bopriser.

"Vi bedömer att prisrusningen är över, men vi räknar med att bostadspriserna fortsätter öka - med nära 5 procent nästa år för att sedan bromsa in ytterligare", säger Christina Nyman.

Även om underskottet av bostäder minskar förväntas bristen på villor bestå och hålla uppe prisnivån. Antalet i familjebildande ålder ökar snabbt. Fler äldre bor kvar allt längre i villa.

"Den överlag höga byggtakten kan dock på sikt utgöra en risk för boprisutvecklingen, tillsammans med risken för snabbare räntehöjningar", säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesperson, +46 73 058 30 21

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För mer information om gällande reservationer hänvisas till: www.researchonline.se/desc/disclaimers
För fastighetsrapporten i sin helhet: www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/fastighetsrapporten