09:39:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-04-28 08:30:00
Väsentliga händelser under det första kvartalet 2022 
  • Gabather kommunicerade den 24 januari att man överenskommit med fyra Garantera att betala del av garantiersättning för den uteblivna företrädesemissionen i form av aktier genom en riktad nyemission. Ersättningsemissionen, fastställd till 4 SEK per aktie, ökade antalet aktier i Gabather med 219 375 aktier till totalt 13 627 288 aktier och aktiekapitalet ökade med ca 97 500 SEK till ca 6 056 573 SEK. Ersättningsemissionen registrerades på Bolagsverket den 8 februari 2022.
  • Gabather AB bjöds den 22 mars in av Alzheimers Drug Discovery Foundation, USA till att söka forskningsanslag för utökade studier av GT-002 i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom.
Väsentliga händelser efter rapportperioden 

· Den 27 april meddelade Katarina Gospic sin avgång som styrelseledamot.

Utvalda finansiella data i sammandrag
2022 2021 2021
jan-mar jan-mar jan-dec

Rörelsens intäkter, tkr - - -
Rörelseresultat, tkr -1 950 -3 484 -16 991
Resultat efter skatt, tkr -1 950 -3 484 -16 995
Balansomslutning, tkr 12 185 28 344 15 392
Periodens kassaflöde, tkr -3 375 -3 567 -16 071
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,25 -0,27 -1,20
Likvida medel, tkr 11 472 27 351 14 847
Resultat per aktie (SEK) -0,14 -0,26 -1,27
Eget kapital per aktie (SEK) 0,74 1,82 0,82
Soliditet, % 82,36% 86,19% 71,23%

VD har ordet

Vi fortsätter att förvänta oss ett positivt besked från den portugisiska läkemedelsmyndigheten till starten av den Target validation/EEG studien med GT-002. Vi kommunicerar aktivt med kliniken så att de kan initiera screening och rekrytering av individer så snabbt som möjligt när vierhållet godkännandeför att starta studien.

Gabather hari början av april lämnat in två stora forskningsansökningar för studier av GT-002 - en unik möjlighet att potentiellt finansiera mer omfattande prekliniska och kliniska studier i olika genetiska modeller.Projektansökan baseras på de preliminära resultaten som visade att GT-002 normaliserar de långsamma hjärnvågorna i en preklinisk Alzheimers sjukdomsmodell.

I första ansökan, som avser studier kring effekten av GT-002 på olika hjärnvågor och kognitiv funktion i prekliniska modeller, ingår Professor Ksenia Kastanenka (Harvard Medical School) och Professor Simon Schultz, Imperial Collage London, samt Gabather som projektkoordinator.Positiva resultat från dessa studier skulle stärka argumenten för kliniska prövningar av GT-002 inom kognitiv dysfunktion, t ex patienter med Alzheimers sjukdom.

Den andra ansökan avser en fas II studie i patienter med diagnosen schizofreni vid Glostrup Sjukhus, Danmark. Det primära målet med fas II-studien är att undersöka effekten av GT-002 på EEG mönster hos patienter med schizofreni för bedömning av en möjlig vidare klinisk utveckling av läkemedelskandidaten inom denna patientgrupp. Den terapeutiska potentialen i läkemedelssubstanserna som vi utvecklar är tydlig och behovet av nya behandlingar för neuropsykiatriska sjukdomar är mycket stort.

Bolaget har intensifierat affärsutvecklingen tillsammans med externa konsulter och i direkt dialog med potentiella samarbetspartners i USA och Europa. Gabather har som ett led av detta bjudits in att den 4-5 maj presentera och deltaga i paneldiskussionen på Outsourcing in Clinical Trials Europe 2022. Vi ser fram emot detta möte och ser det även som en bra möjlighet att öka bolagets kontaktnätverk ytterligare.

Södertälje den 28 april 2022.

Michael Robin Witt

Verkställande direktör