21:27:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Fiskars är en tillverkare av produkter för hem och hushåll. Produktportföljen består exempelvis av saxar, trädgårds- och matverktyg. Verksamhet innehas på global nivå där produkterna säljs under olika varumärken där de mer kända inkluderar Gerberg, Iittala och Royal Copenhagen. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-09 Halvårsutdelning FSKRS 0.28 EUR
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-12 Halvårsutdelning FSKRS 0.28 EUR
2020-03-11 Årsstämma 2019
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Halvårsutdelning FSKRS 0.27 EUR
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-14 Halvårsutdelning FSKRS 0.27 EUR
2019-03-13 Årsstämma 2018
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-10 Halvårsutdelning FSKRS 0.36 EUR
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Halvårsutdelning FSKRS 0.36 EUR
2018-03-14 Årsstämma 2017
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-08 Halvårsutdelning FSKRS 0.35 EUR
2017-08-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-10 Halvårsutdelning FSKRS 0.71 EUR
2017-03-09 Årsstämma 2016
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-02 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-10 Ordinarie utdelning FSKRS 0.70 EUR
2016-03-09 Årsstämma 2015
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-29 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-13 Ordinarie utdelning FSKRS 0.68 EUR
2015-03-12 Årsstämma 2014
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-09 Bonusutdelning FSKRS 2.60 EUR
2014-12-09 Extra Bolagsstämma 2014
2014-03-13 Ordinarie utdelning
2013-03-15 Ordinarie utdelning
2012-03-16 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Bonusutdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-17 Ordinarie utdelning
2009-03-17 Ordinarie utdelning
2008-03-26 Ordinarie utdelning
2007-03-22 Ordinarie utdelning
2006-12-13 Bonusutdelning
2006-03-21 Ordinarie utdelning
2005-03-24 Ordinarie utdelning
2004-12-07 Bonusutdelning
2004-03-17 Ordinarie utdelning
2003-12-10 Bonusutdelning
2003-03-14 Ordinarie utdelning
2002-03-15 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-17 Ordinarie utdelning
1999-03-19 Ordinarie utdelning FSKRS 0.39 EUR
1998-03-20 Ordinarie utdelning
1997-03-21 Ordinarie utdelning
1996-03-22 Ordinarie utdelning
2020-03-19 08:00:00

Fiskars Oyj Abp
Insiderinformation
19.3.2020 kl 09.00 (EET)
Fiskars Oyj Abp:s jämförbara EBITA kommer sannolikt inte att öka år 2020 på grund av COVID-19

Fiskars Oyj Abp drar tillbaka sina utsikter för 2020, som publicerades den 5.2.2020. På grund av coronaviruset är det osannolikt att jämförbara EBITA ökar år 2020. Eftersom situationen utvecklas fort är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar av den potentiella inverkan. Fiskars strävar till att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt.

"Vi står inför en oförväntad situation och gör allt för att kontrollera den. De anställdas hälsa och välmående är nu av högsta prioritet. Situationen har börjat inverka på efterfrågan. Som vi angav tidigare i våra utsikter, kan konsekvenserna av coronavirusets spridning påverka hela årets utveckling, och denna risk håller på att förverkligas nu", sade Jaana Tuominen, Fiskars verkställande direktör.

De tidigare utsikterna för år 2020:

"År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ och fokuserar på att förbättra sin lönsamhet med de pågående programmen, vilka väntas vara genomförda vid slutet av 2021. Därför ger bolaget inga utsikter gällande den jämförbara omsättningen år 2020. Därtill finns det osäkerhetsfaktorer på flera av de centrala marknaderna, så som möjliga förändringar i tullavgifter samt konsekvenser av coronavirusets spridning, vilka kan påverka hela årets utveckling."

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2020 den 6.5.2020.

FISKARS OYJ ABP

Jaana Tuominen

Verkställande direktör

Media och investerarkontakter:

Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv - i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fiskarsgroup.com%2F&data=02%7C01%7Cleena.venho%40fiskars.com%7C302de1b690764000d16908d7aff575c8%7C54cc0dd41f08454f805566227c421fb6%7C1%7C0%7C637171341101057653&sdata=kR3YwpaaXnSddueuQM92AdrpCdEhzi5aEHmbjS8MUGg%3D&reserved=0) för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.