08:11:38 Europe / Stockholm
2024-05-28 14:19:51
Korrigering flaggningsmeddelande i EQT AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556849-4180 EQT AB
InstrumentOrdinary shares
InnehavareEQT AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2024-05-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier58 676 207
 - direkt innehavda rösträtter58 676 207
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,72431 %
 - direkt innehavda rösträtter4,72733 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,72733 % 58 676 207
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,72733 % 58 676 207
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter58 676 207
 - andel av rösträtter4,72733 %
 
Kommentar
Changes due to cancellation of ordinary shares held in treasury
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.