07:14:18 Europe / Stockholm
2024-04-24 13:16:47
Flaggningsmeddelande i Xbrane Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556749-2375 Xbrane Biopharma AB
InstrumentAktier
InnehavareFörsäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier65 316 212
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter65 316 212
Andel
 - aktier4,27048 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,27048 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,27048 % 65 316 212
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,81637 % 12 486 314
 
TOTALT5,08685 % 77 802 526
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter77 802 526
 - andel av rösträtter5,08685 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.