15:48:31 Europe / Stockholm
2024-04-12 11:09:10
Flaggningsmeddelande i Tobii AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556613-9654 Tobii AB
InstrumentSE0002591420 Aktie
InnehavareMårten Skogö
 
Före transaktionen
Antal aktier3 750 000
Antal rösträtter3 750 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 284 000
 - direkt innehavda rösträtter14 284 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,1 %
 - direkt innehavda rösträtter6,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,1 % 14 284 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,1 % 14 284 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter14 284 000
 - andel av rösträtter6,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.